Moriaanstraat

35 nieuwe sociale woningen

In het sociale woonproject in de Moriaanstraat in Ledeberg was sogent betrokken als uitvoerder. We kochten de gronden aan en maakten ze bouwrijp zodat sociale huisvestigingsmaatschappij Scheldevallei 35 nieuwe sociale woningen kon realiseren.

Wonen
Adres

Moriaanstraat, 9050 Ledeberg

Partner

Sociale huisvestigingsmaatschappij Scheldevallei - Stad Gent

Status

Gerealiseerd

Het binnengebied tussen de Moriaanstraat, de Weldadigheidstraat en de Pol De Vischstraat was vroeger een kluwen van garageboxen, achterliggende magazijnen en woningen zonder comfort. Sogent kocht een twintigtal panden aan en maakte de gronden bouwrijp. De gronden werden overgedragen aan sociale huisvestigingsmaatschappij Scheldevallei eind 2005. Zij bouwden er 35 nieuwe sociale woningen op.

Dertien aanpalende eigenaars kregen ook een tuinuitbreiding.