• 3D visualisatie Courtyard architectenteam
  • 3D visualisatie Peristylium architectenteam
  • Opera Gent Lullyzaal
  • Opera Gent Redoutezaal
  • Opera Gent Foyer

Opera Gent

Waarom dit project?

De potentiële uitbreiding van de opera naar het aanpalende Postgebouw was een unieke kans om het operagebouw te herdenken tot een meervoudig bruikbaar, toegankelijk open huis. Verder waren ook de zalen en salons dringend aan restauratie toe en was er behoefte aan een update van de theatertechnieken.

Wat gebeurt er?

Na een internationale architectuurwedstrijd via de Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester, werd de studieopdracht voor de uitvoering van het masterplan en de realisatie van de uitbreiding, renovatie en restauratie van Opera Gent gegund aan de tijdelijke vereniging BAS en het Londense bureau DRDH Architects.

Het masterplan is een totaalconcept dat zich vertaalt in enkele grote highlights:

  • Openheid

Het operagebouw heeft nu een gesloten en introvert karakter. Het masterplan zorgt voor een grotere verbinding met haar omgeving en brengt de interne werking visueel meer naar buiten. Door de uitbreiding van de site met het voormalige postgebouw bij de Ketelvaart ontstaat er extra ruimte om de site open te trekken. Het hart van de site wordt een aangename, open binnenplaats. Je zal er gemakkelijk kunnen doorlopen via verschillende toegangen aan de Schouwburgstraat en Koophandelsplein. Het oude, ovale peristilium (overdekte zuilengalerij) wordt herontdekt als publiekstoegang.

  • Extra ruimte en breder gebruik van het gebouw

De uitbreiding met het postgebouw creëert de nodige ruimte om, zonder visuele impact op het straatbeeld, de backstage en logistieke voorzieningen beter te organiseren. In het nieuwe ontwerp zullen vrachtwagens voortaan tot op de binnenkoer kunnen rijden. Op het binnenhof komt een nieuw torengebouw met een tweede toonzaal en een beglaasde trappenhal die alle verdiepingen, zalen en salons met elkaar verbindt, ook voor mensen met een beperking.

De tweede toonzaal moet een podium bieden aan andere Gentse cultuurhuizen die hybride vormen willen aanbieden van theater, muziek en dans. De overdekte zuilengalerij (peristilium) aan de Schouwburgstraat wordt de algemene publieksingang en het startpunt voor elk bezoek.

  • Hedendaagse theatertechnieken en akoestiek

De grote operazaal wordt voorzien van hedendaagse theatertechnieken. De toneeltoren wordt verhoogd en de orkestbak vergroot. Het ventilatiesysteem wordt vernieuwd conform de nieuwe normen. Ook de historische salons van het Foyer, de Redoutezaal en de Lullyzaal worden gerestaureerd. Hiervoor start in februari 2022 een kleurenonderzoek en komen we te weten hoe de historische zalen er oorspronkelijk hebben uitgezien.

De symbiose tussen de nieuwbouw en de restauratie maken van de Opera Gent een open, toegankelijk huis en nog sterkere presentatieplek. In het ontwerp wordt het erfgoed op een slimme, duurzame manier verbonden met de ambities en de noden van een hedendaags en uitnodigend operagebouw. 

Wie werkt er aan mee?

De opmaak van het masterplan is een initiatief van Opera Ballet Vlaanderen in samenwerking met de Stad Gent als eigenaar van het gebouw. De Stad zal het gebouw overdragen aan sogent die als bouwheer de renovatie, restauratie en nieuwbouw van de Opera Gent zal leiden en opvolgen in nauwe samenwerking met alle berokken stadsdiensten. Verder is het Vlaams agentschap Onroerend Erfgoed betrokken bij alle ingrepen als beschermd monument. 

De Vlaamse regering zorgt voor een subsidie van 67,3 miljoen euro, verspreid over twee legislaturen. De Stad investeert 25 miljoen euro. Sogent brengt 1,5 miljoen eigen middelen in.

Voor wanneer is het?

Momenteel wordt het masterplan verder verfijnd om in 2024 te starten met de bouwwerken. Het gebouw zal opnieuw openen in 2029. Tijdens de verbouwing en de sluiting blijft Opera Ballet Vlaanderen verder werken en spelen op andere plekken.

Architect
DRDH Architects - BAS
Samenwerking
sogent - Stad Gent - Opera Ballet Vlaanderen
Status
In voorbereiding
Ligging