Rooigemlaan

Woonzorgproject Brugsepoort

In de Brugse Poort herontwikkelde sogent drie verwaarloosde hoekpanden tot een woonzorgproject met 14 zorgunits voor mensen met een beperking. Het gaat om de hoekpanden van het bouwblok Rooigemlaan – Boomstraat - Gaaipersstraat. De appartementsgebouwen dateerden uit 1928 en maakten oorspronkelijk deel uit van een sociaal woningbouwproject.

Wonen
Adres

Rooigemlaan, 9000 Gent

Status

Gerealiseerd

Architect


In januari 2014 verkocht sogent de hoekhuizen aan ontwikkelaar Leiegoed. De gebouwen bevonden zich in zeer slechte staat en beantwoordden niet meer aan de hedendaagse duurzaamheidsvoorwaarden. Daarom werden ze vervangen door een lage-energie nieuwbouw. Architecten- en studiebureau DENC-STUDIO zorgde voor het ontwerp. De koper kreeg van sogent de opdracht mee op deze plekken een project te realiseren met maatschappelijke meerwaarde. Dat kreeg vorm in het woonzorgproject 'The Lodge': 14 zorgunits voor mensen met een beperking, voornamelijk autisme.

In 2017 werden de drie hoeken één na één gesloopt. In oktober 2018 trokken de eerste bewoners in aan de hoek van de Boomstraat/Gaaipersstraat.