• S-gebouw
  • Visualisatie van het S-gebouw en het Koningin Mathildeplein, ontwerp (c) Alain Marguerit

S-gebouw

Aan de zuidzijde van het station Gent-Sint-Pieters ontwikkelen sogent en de Stad Gent een nieuw gebouw en een nieuw plein. Het gebouw, dat omwille van zijn vorm voorlopig het S-gebouw genoemd wordt, zal een gemengde invulling krijgen. De gelijkvloerse verdieping zal plaats bieden aan commerciële en /of publieksgerichte functies. Daarboven komen voornamelijk woningen. Het gebouw zal ook de wand vormen van het nieuw aan te leggen plein; het Koningin Mathildeplein.

Het Project Gent Sint-Pieters

De ontwikkeling van het zuidelijke stationsplein kadert in de globale ontwikkeling van de stationsbuurt Gent-Sint-Pieters. Het station en haar onmiddellijke omgeving zijn ruim een eeuw oud en aan een grondige vernieuwing toe. Om alle grote werken die daarmee gepaard gaan in goede banen te leiden, werd het Project Gent Sint-Pieters in het leven geroepen.

Het project Gent Sint-Pieters heeft als doelstelling het station grondig te vernieuwing en uit te bouwen tot een modern knooppunt van openbaar vervoer. Tegelijkertijd is het de bedoeling om de directe stationsbuurt op een kwalitatieve manier te ontwikkelen. Wonen, werken en vrijetijd moeten daarbij hand in hand gaan. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan openbaar vervoer en openbaar groen. Ook braakliggende of onderbenutte terreinen in de omgeving van het station krijgen een hoogwaardige invulling. In 2008 werd hiervoor onder andere het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Stationsomgeving Gent Sint-Pieters, zuidelijk stationsplein' goedgekeurd. Dit RUP voorziet in de realisatie van een nieuwbouw met gemengde invulling en een nieuw aan te leggen stationsplein.

Projectgebied

Het RUP ‘Stationsomgeving Gent Sint-Pieters, zuidelijk stationsplein’ bepaalt de afbakening van het projectgebied. De volledige zone bedraagt 5.200 m² en is vervat tussen de bestaande bebouwing langs de Voskenslaan en de Ganzendries en de S-vormige rooilijn aan de kant van de Reigerstraat.

S-gebouw

Het S-gebouw zal, met een totale bruto oppervlakte van maximaal 13.500m², een gemengde invulling krijgen.

Op de gelijkvloerse verdieping komen functies die zich in de eerste plaats richten tot de openbaar vervoersgebruiker en de buurtbewoners. vzw De Fietsambassade Gent komt er met zekerheid.

Op de verdiepingen zal plaats zijn voor een 60-tal betaalbare huurwoningen die op de markt zullen worden gebracht via het stedelijk huurkantoor huuringent.

Het toekomstige S-gebouw bevindt zich op een zeer strategische locatie. Het zuidelijk stationsplein is een toegangspoort tot de stad, in het bijzonder voor de dagdagelijkse gebruiker van het openbaar vervoer. Sogent stelt daarom zeer hoge verwachtingen in de architecturale uitstraling van het gebouw, dat in belangrijke mate de aantrekkelijkheid van het plein en de zuidelijke toegang tot het station zal bepalen.

Koningin Mathildeplein

Het nieuwe plein aan de zuidzijde van het station krijgt de naam ‘het Koningin Mathildeplein’. Dit nieuwe plein benadrukt de ambitie van de Stad Gent om de zuidelijke toegang tot het station in te richten als een volwaardige toegang.

Om de ontwikkeling van dit plein mogelijk te maken maakte sogent de voorbije jaren werk van de aankoop en de sloop van de bestaande bebouwing. Onder andere de horecazaken en magazijnen in de Voskenslaan werden verwijderd. Na die sloopactie stelde sogent het terrein in 2010 ter beschikking voor tijdelijke invulling. In afwachting van de realisatie kunnen pendelaars hier hun fiets kwijt.

De Stad Gent neemt de coördinatie van het ontwerp en uitvoering van het Mathildeplein op zich.

Op zoek naar een private partner

Voor de realisatie van het S-gebouw gaat sogent via een PPS-procedure (Publiek-Private Samenwerking) op zoek naar een private partner die dit gebouw zal bouwen. Het opgelegde programma bestaat uit de realisatie van "De Fietsambassade" op de gelijkvloerse verdieping en ongeveer een 60-tal betaalbare huurwoningen op de verdiepingen. Voor de vrije onderdelen konden de kandidaat-ontwikkelaars een voorstel indienen.

In de eerste fase (2016) werden uit tien kandidaten drie teams gekozen op basis van hun geschiktheid en motivatie. De teams bestaan uit projectontwikkelaars, de door hen voorgestelde ontwerpers en een duurzaamheidsexpert.

In de tweede fase (2017) konden de drie geselecteerde kandidaten hun voorstellen indienen. De ontwerpen werden getoetst aan architecturale en stedenbouwkundige ambities, maar ook onderzocht op vlak van duurzaamheid, financieel oogpunt en projectaanpak.

Sogent en de Stad Gent legden het ontwerp van de drie geselecteerde kandidaat-projectontwikkelaars ook aan de buurt voor. Over elk ontwerp formuleerden de buurbewoners een advies, waarmee de jury rekening heeft gehouden bij de rangschikking van de kanididaten.

In 2019 werd beslist om verder te onderhandelen met de twee hoogst gerangschikte teams, zijnde:

  • THV Acasa van de Acasa groep als projectontwikkelaar met 360 architecten als architect, Lime als ir. Bureau voor stabiliteit, Daidalos Peutz bouwfysisch ingenieursbureau als adiseur voor duurzame bouwtechnieken en akoestiek, Tauw Belgiê als bodemsaneringsexpert en de algemene bouwonderneming Vandenbussche
  • GANDS van project ontwikkelaar Gands met Stéphane Beel architecten als architect, denc!-studio als duurzaamheidsadviseur, VK-group als ir.bureau akoestiek, technieken en stabiliteit en RSK group als bodemsaneringsexpert.

De onderhandelingen moeten in het voorjaar van 2020 leiden tot twee verbeterde offertes, waarna de opdracht zal worden gegund aan de beste kandidaat.

Meer info

Wenst u meer informatie over de ontwikkelingen aan het station Gent-Sint-Pieters, neem dan zeker een kijkje op de website van het Project Gent Sint-Pieters.

Samenwerking
Stad Gent
Adres
Koningin Mathildeplein
9000 Gent
België
Status
In voorbereiding
Ligging
Nieuws
Debatteren over het S-gebouwLees meer