S-gebouw

Aan de zuidzijde van het station Gent-Sint-Pieters ontwikkelen sogent en de Stad Gent een nieuw gebouw dat omwille van zijn s-vormige gevellijn voorlopig het S-gebouw wordt genoemd. Het gebouw ligt op een nieuw plein, het Koningin Mathildeplein. Het Koningin Mathildeplein ligt aan het belangrijkste vervoersknooppunt van Gent. Voor treinreizigers die aankomen in het station Gent-Sint-Pieters vormt het de zuidelijke toegangspoort tot de stad. Het S-gebouw strekt zich uit van de Voskenslaan tot de Ganzendries en ligt tussen het Koningin Mathildeplein en de bestaande stadstuinen van de woningen in de Reigerstraat.

Het Project Gent Sint-Pieters

De ontwikkeling van het zuidelijke stationsplein kadert in de globale ontwikkeling van de stationsbuurt Gent-Sint-Pieters. Het station en haar onmiddellijke omgeving zijn ruim een eeuw oud en aan een grondige vernieuwing toe. Om alle grote werken die daarmee gepaard gaan in goede banen te leiden, werd het Project Gent Sint-Pieters in het leven geroepen.

Het project Gent Sint-Pieters heeft als doelstelling het station grondig te vernieuwing en uit te bouwen tot een modern knooppunt van openbaar vervoer. Tegelijkertijd is het de bedoeling om de directe stationsbuurt op een kwalitatieve manier te ontwikkelen. Wonen, werken en vrijetijd moeten daarbij hand in hand gaan. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan openbaar vervoer en openbaar groen. Ook braakliggende of onderbenutte terreinen in de omgeving van het station krijgen een hoogwaardige invulling. In 2008 werd hiervoor onder andere het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Stationsomgeving Gent Sint-Pieters, zuidelijk stationsplein' goedgekeurd. Dit RUP voorziet in de realisatie van een nieuwbouw met gemengde invulling en een nieuw aan te leggen stationsplein.

Projectgebied

Het RUP ‘Stationsomgeving Gent Sint-Pieters, zuidelijk stationsplein’ bepaalt de afbakening van het projectgebied. De volledige zone bedraagt 5.200 m² en is vervat tussen de bestaande bebouwing langs de Voskenslaan en de Ganzendries en de S-vormige rooilijn aan de kant van de Reigerstraat.

S-gebouw

Het S-gebouw zal een vloeroppervlakte van ongeveer 13.500 m² hebben en een gemengde invulling krijgen.

Op het gelijkvloers komen publieke functies die zich in de eerste plaats richten op de gebruikers van het openbaar vervoer en de buurtbewoners. vzw De Fietsambassade Gent zal er een plaats krijgen, evenals een loket van de Dienst Burgerzaken, een bibliotheekautomaat, een restaurant, een co-working space en een hotellobby. Ook komt er een polyvalente ruimte voor diverse activiteiten op maat van de buurt en de stationsomgeving. 

In het gebouw komen ook 63 budget-huurwoningen die allemaal beschikken over een inpandig terras. Er komen ook een collectieve binnentuin, een dakterras en een tuinpaviljoen met uitgeruste keuken waar bewoners kunnen samenkomen of een privé-activiteit organiseren. De woningen zullen door het stedelijk verhuurkantoor Huuringent op de markt gebracht worden tegen vooraf vastgelegde huurprijzen. Momenteel mikt Huuringent op 570 euro voor een 1-slaapkamer, 710 euro voor een 2-slaapkamer en 820 euro per maand voor een 3-slaapkamer appartement. 

Verder omvat het gebouw een hostel met 72 kamers. Het is gericht op de klassieke toerist, maar ook op lesgevers, expats of tijdelijke werknemers die gedurende enkele weken of maanden een appartement in de stad willen huren.

Op het dak komen publiek toegankelijke daktuinen voor stadslandbouw waaraan ook buurtbewoners kunnen participeren.

De ondergrondse garage zal 28 autostaanplaatsen tellen en voorziet in 2 deelauto’s. De bewoners van de appartementen zullen beschikken over ruime fietsstaanplaatsen.

Koningin Mathildeplein

Het nieuwe plein aan de zuidzijde van het station krijgt de naam ‘het Koningin Mathildeplein’. Dit nieuwe plein benadrukt de ambitie van de Stad Gent om de zuidelijke toegang tot het station in te richten als een volwaardige toegang.

Om de ontwikkeling van dit plein mogelijk te maken maakte sogent de voorbije jaren werk van de aankoop en de sloop van de bestaande bebouwing. Onder andere de horecazaken en magazijnen in de Voskenslaan werden verwijderd. Na die sloopactie stelde sogent het terrein in 2010 ter beschikking voor tijdelijke invulling. In afwachting van de realisatie kunnen pendelaars hier hun fiets kwijt.

De Stad Gent neemt de coördinatie van het ontwerp en uitvoering van het Mathildeplein op zich.

Ontwikkeling

Acasa Group en 360-architecten kwamen als winnaar uit de bus van een ontwerpwedstrijd. De ontwerpvoorstellen werden gejureerd door een beoordelingscommissie met vertegenwoordiging van de Stad, de Gentse Stadsbouwmeester en onafhankelijke experten. De ontwikkeling van het S-gebouw, dat zich uitstrekt van de Voskenslaan tot de Ganzendries, kan nu van start gaan. Volgens de huidige planning zal de private partner in 2023 de nodige vergunningen aanvragen om vervolgens in 2025 te starten met de bouwwerken. Dan kan het gebouw in 2027 gebruiksklaar zijn.

Wenst u meer informatie over de ontwikkelingen aan het station Gent-Sint-Pieters, neem dan zeker een kijkje op de website van het Project Gent Sint-Pieters.

Historiek

  • 2016: sogent gaat via een pps-procedure (Publiek-Private Samenwerking) op zoek naar een private partner die het S-gebouw zal ontwerpen en bouwen.
  • 2016: sogent kiest uit tien kandidaten drie teams op basis van hun geschiktheid en motivatie.
  • 2017: de drie geselecteerde kandidaten dienen hun voorstellen in. De ontwerpen worden door een jury getoetst aan architecturale en stedenbouwkundige ambities, maar ook onderzocht op vlak van duurzaamheid, financieel oogpunt en projectaanpak.
  • 20 april 2017: dialoogcafé met de buurtbewoners. Over elk ontwerp formuleren de buurbewoners een advies, dat aan de jury wordt meegegeven voor de verdere beoordeling.
  • 2019: er wordt verder onderhandeld met de twee hoogst gerangschikte teams
  • 2020: de onderhandelingen leiden tot 2 verbeterde offertes
  • 14 juli 2021: het stadsontwikkelingsbedrijf sogent en de private partner Acasa Group tekenen een samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van het S-gebouw. De tijdelijke handelsvennootschap (THV) Acasa bestaat uit de Acasa groep als projectontwikkelaar, 360 architecten als architect, Lime als ir. bureau voor stabiliteit, Daidalos Peutz bouwfysisch ingenieursbureau als adviseur voor duurzame bouwtechnieken en akoestiek, Tauw België als bodemsaneringsexpert en de algemene bouwonderneming Vandenbussche

Infomoment voor de dichte buurt

Op zaterdag 4 september 2021 ging er een infomoment voor de nabije bewoners. 

Infomarkt

In het najaar 2021 werd een infomarkt over het Project Gent Sint-Pieters georganiseerd waar men ook de plannen voor het S-gebouw kon inkijken en vragen stellen.

Architect
360-architecten
Samenwerking
Stad Gent, project Gent Sint-Pieters, Huuringent
Adres
Koningin Mathildeplein
9000 Gent
België
Status
In voorbereiding
Ligging
Nieuws
Infomarkt op 12/10 Project Gent Sint-PietersLees meer
S-gebouw aan station zorgt voor betaalbaar wonen, groen en dienstverleningLees meer
Debatteren over het S-gebouwLees meer