Sas- en Bassijnwijk

Voorbereiding voor bouw nieuwe sociale woningen

Voor de realisatie van het project 'Herwaardering Sas- en Bassijnwijk' deed sogent heel wat voorbereidend werk voor de bouw van nieuwe sociale appartementen, een buurthuis en de aanleg van het openbaar domein.

Wonen
Adres

Sas- en Bassijnwijk, 9000 Gent

Partner

Stad Gent - sociale huisvestigingsmaatschappijen

Status

Gerealiseerd

De 19de-eeuwse Sas- en Bassijnwijk tussen de Neerscheldestraat en de Brusselsesteenweg was één van de meest dichtbebouwde wijken van de stad. De wijk was gekenmerkt door kleine percelen met amper of geen eigen buitenruimte en smalle straten. Aan de rand van de wijk liggen het Keizerpark en de groenas (met fietspad) langs de Schelde. De woonproblematiek van deze volkse wijk aan het water werd enkele jaren terug grondig aangepakt.

Voor de realisatie van dit project kocht sogent, samen met Stad Gent, in totaal 114 panden aan die werden gesloopt. Hierna werden de bouwrijpe terreinen overgedragen aan verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen voor de realisatie van een tweehonderdtal nieuwe sociale woningen. Er kwam ook een buurthuis en het openbaar domein werd aangelegd.

  • Scheldevallei: 8 huurwoningen, 21 huurappartementen en 1 winkelruimte met appartement
  • Volkshaard: 16 huurwoningen (slangwoningen) ter hoogte van Scheldekaai, 24 huurappartementen ter hoogte van de Scheldekaai, 12 koopwoningen in de Rosa Geingerstraat
  • WoninGent: 20 huurappartementen
  • Gentse Haard: 48 huurappartementen