Trambrugsite

Herwaardering van de wijk Rabot-Blaisantvest

Sogent was betrokken in het bouwrijp maken van de terreinen voor project Trambrugsite, een onderdeel van Stadsvernieuwingsproject ‘Bruggen naar Rabot’. Langsheen de Biervlietstraat en de Blaisantvest werden nieuwe sociale woningen gerealiseerd. Er kwam ook een kinderdagverblijf, een vernieuwd winkelcentrum, private appartementen en een uitbreiding van het park onder de Gaardeniersbrug.

Wonen
Adres

Rabot, 9000 Gent

Partner

Stad Gent - Sociale huisvestigingsmaatschappijen

Status

Gerealiseerd

Het project Trambrugsite situeert zich langs de Blaisantvest, de Biervlietstraat, de Ijzendijkestraat, de Watervlietstraat, de Oosteeklostraat en de Gasmeterlaan. 

Sogent verwierf 85 eigendommen en zorgde voor de herhuisvesting van de bewoners. Nadien stonden we ook in voor het slopen van de panden & de bouw van de Gaardeniersbrug. Op de bouwrijpe terreinen werden 40 nieuwe sociale woningen gerealiseerd door Stad Gent en sociale huisvestigingsmaatschappij Scheldevallei en een private partner.