• Het stookgebouw van Trefil Arbed vóór de renovatie, foto (c) sogent
  • Bedrijventerrein Gentbrugge II Zone B, foto (c) sogent
  • De Zwarte Doos in het proejct Trefil Arbed, foto (c) sogent
  • Reeks gerealiseerde kavelwoningen in de Kerkstraat, Trefil Arbed, Gentbrugge. Foto Dienst Communicatie Stad Gent, ontwerp TEEMA architecten (1 en 3) en, Els Claessens & Tania Vandenbussche (2)
  • Residentie Arbed op de site Trefil Arbed, foto (c) sogent
  • Reisdentie Evrard op de site Trefil Arbed, foto (c) sogent

Trefil Arbed

In Gentbrugge realiseerde sogent in samenwerking met verschillende partners de herbestemming van de vroegere fabriekssite Trefil Arbed tot een plaats waar het kwalitatief wonen, werken en ontspannen is.

De Puntfabriek

De wijk Oud Gentbrugge en de zogenaamde ‘Puntfabriek’ zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De geschiedenis van de fabriek, ook gekend als ‘Trefil Arbed’, gaat terug tot 1867. Het bescheiden bedrijfje groeide beetje per beetje uit tot de grootste werkgever van de streek. In haar glorietijd, stelde Trefil Arbeid 1.700 mensen tewerk in het hart van wat ondertussen een 19de-eeuwse arbeidersbuurt was geworden. Van een vrijgekomen kaarsenfabriek expandeerde het bedrijf tot een complex van 15 hectare waar metaal werd verwerkt. Het bedrijf zorgde ervoor dat Gentbrugge evolueerde van een eenvoudige plattelandsgemeente tot een industriële voorstad.

In 1993, na 150 jaar activiteit, sloot de fabriek de deuren. Met dat faillissement liet het bedrijf een zware erfenis achter in de wijk. De oude gebouwen van de Puntfabriek stonden te verkrotten, de grond was vervuild en vandalen vonden vlot de weg naar de verlaten terreinen. Bovendien kende de wijk een dichtbebouwd stratenpatroon, was er weinig groen of speelruimte en nauwelijks economische bedrijvigheid.

Wonen, werken en ontspannen

De Stad Gent zocht en vond een nieuwe bestemming voor de site. Wonen, werken en ontspannen zouden er voortaan hand in hand moeten gaan. De Bijzondere Plannen van Aanleg G8 (voor het noordelijk deel Arbed Noord) en G9 (voor het zuidelijk deel Arbed Zuid) werden in januari 2003 goedgekeurd.

De site is gelegen in Gentbrugge en heeft een noordelijk en een zuidelijk deel, van elkaar gescheiden door de Kerkstraat en de Ringspoorweg. Het projectgebied is in het noorden begrensd door de Schelde en in het zuiden door F. Burvenichstraat.

Op het noordelijke deel, realiseerde de Stad Gent het Arbedpark. Sogent stond enerzijds in voor de realisatie van een bedrijventerrein voor ambachtelijke bedrijven en kantoren en anderzijds voor de oplevering van een woonontwikkeling.

Ook het zuidelijk deel werd door sogent grotendeels opgeleverd als bedrijventerrein. Projectontwikkelaar Re-Vive ontwikkelt er verder een duurzaam woonproject en de Stad Gent geeft het Victoria Regiapark een nieuwe inrichting.

Aan de slag

De ontwikkeling van de site gebeurde in samenwerking met private ontwikkelaars. Zo kocht Sovape nv de vijftien hectare grote site als eerste op. In samenspraak met de Stad Gent stond Sovape in voor de sanering van de grond en het grondwater en voor het slopen van de niet herbruikbare gebouwen. Verschillende gebouwen werden wel gerenoveerd in functie van hergebruik. Het oude stookgebouw met de opvallende schouw is daar een mooi voorbeeld van.

In 2001 verwierf sogent de gronden en gebouwen in verschillende fasen. Het stadsontwikkelingsbedrijf maakte de percelen bouwrijp, voorzag de nodige infrastructuur en gaf ze uiteindelijk uit aan bedrijven en bewoners.

Bedrijventerreinen

Het zuidelijk bedrijventerrein werd volledig verkocht en biedt ondertussen plaats aan onder andere de Gentse vestiging van de RVA, een recyclagepark voor de buurt en een twintigtal andere bedrijven.

Het noordelijk deel bleef in beheer van sogent. Het herbergt naast een zone voor productie- en ambachtelijke bedrijven ook een zone voor kantoren.

Op de beide bedrijventerreinen werden een aantal principes van zorgvuldig ruimtegebruik toegepast, zoals een minimaal bebouwingspercentage van 70%, geschakelde bebouwing en centraal parkeren. Op Trefil Noord realiseerde sogent een half verzonken open parkeergebouw.

Sogent stond ook in voor de realisatie van de Zwarte Doos, waarbij twee bestaande fabrieksgebouwen een nieuw leven kregen. Twee stadsdiensten, met name het Stadsarchief en de Dienst Stadsarcheologie vonden er samen een nieuw onderdak.

Groenaanleg

De Groendienst van de Stad Gent zorgde voor het ontwerp en de realisatie van alle groenaanleg en het Arbed park, dat opende in 2010. Een groenas van 30 meter breed op de dijkverhoging brengt wandelaars en fietsers langs het water. Ook op het zuidelijke deel is een extra buurtparkje gerealiseerd aan de Oude Brusselse Weg.

Woningbouw

Op de site is er naast ruimte voor ondernemen en groen, ook aandacht voor wonen. In het woongedeelte dat zich situeert tussen de Edmond Blockstraat en het nieuwe wijkpark ontwikkelde sogent, in samenwerking met verschillende partners, een nieuwbouwblok dat bestaat uit een mix van sociale, bescheiden en marktconforme woningen met in de binnenkern verschillende tuinuitbreidingen en garageboxen.

Zo bouwde UrbanLink Group een appartementencomplex met 32 private appartementen. Twee complexen met 44 sociale huurwoningen werden door de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent opgetrokken en zeven sociale koopwoningen door de Kleine Landeigendom Het Volk. Daarnaast bouwde gezinsvervangend tehuis Gandae vzw een hoekcomplex met ruimte voor één meergezinswoning en vier eengezinswoningen waar er begeleid wonen voor volwassenen en mindervaliden wordt aangeboden.

Sogent realiseerde in het binnengebied dertien woonkavels, 38 garageboxen met groendak en negen tuinuitbreidingen. In de zomer van 2013 startte sogent met de bouw van twee meergezinswoningen op de hoek van de Edmond Blockstraat en de Vincent Evrardlaan en op de hoek van de Kerkstraat en de Vincent Evrardlaan. De woningen bieden ruimte aan dertien appartementen, allemaal gebouwd volgens het lage-energieprincipe en aanpasbaar met één, twee en drie slaapkamers.

 

Samenwerking
Stad Gent - WoninGent - Kleine Landeigendom Het Volk - vzw Gandae - UrbanLink Group
Status
Gerealiseerd
Ligging