Trefil Arbed

Van vroegere fabriekssite tot kwalitatief wonen, werken en ontspannen

In Gentbrugge realiseerde sogent in samenwerking met verschillende partners de herbestemming van de vroegere fabriekssite Trefil Arbed tot een plaats waar het kwalitatief wonen, werken en ontspannen is. Voor de laatste twee percelen op het bedrijventerrein Gentbrugge II gaan we nu samen met Stad Gent op zoek naar nieuwe, duurzame productie- en ambachtelijke bedrijven.

Publieke ruimte Economie Wonen
Partner

Stad Gent - WoninGent - Kleine Landeigendom Het Volk - vzw Gandae - UrbanLink Group

Status

Gerealiseerd

De Puntfabriek

De wijk Oud Gentbrugge en de zogenaamde ‘Puntfabriek’ zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De geschiedenis van de fabriek, ook gekend als ‘Trefil Arbed’, gaat terug tot 1867. Het bescheiden bedrijfje groeide beetje per beetje uit tot de grootste werkgever van de streek. In haar glorietijd, stelde Trefil Arbed 1.700 mensen tewerk in het hart van wat ondertussen een 19de-eeuwse arbeidersbuurt was geworden. Van een vrijgekomen kaarsenfabriek expandeerde het bedrijf tot een complex van 15 hectare waar metaal werd verwerkt. Het bedrijf zorgde ervoor dat Gentbrugge evolueerde van een eenvoudige plattelandsgemeente tot een industriële voorstad.

In 1993, na 150 jaar activiteit, sloot de fabriek de deuren. Met dat faillissement liet het bedrijf een zware erfenis achter in de wijk. De oude gebouwen van de Puntfabriek stonden te verkrotten, de grond was vervuild en vandalen vonden vlot de weg naar de verlaten terreinen. Bovendien kende de wijk een dichtbebouwd stratenpatroon, was er weinig groen of speelruimte en nauwelijks economische bedrijvigheid.

Het stookgebouw van Trefil Arbed vóór de renovatie
Het stookgebouw van Trefil Arbed vóór de renovatie, foto © sogent

Wonen, werken en ontspannen

Na het sluiten van de fabriek in 1993 zocht de Stad Gent een nieuwe bestemming voor de site. Vandaag is de site zoveel meer dan een bedrijventerrein. Wonen, werken, groen en ontspannen staan er centraal.

De ontwikkeling van de site gebeurde in samenwerking met private ontwikkelaars. Zo kocht Sovape nv de vijftien hectare grote site als eerste op. In samenspraak met de Stad Gent stond Sovape in voor de sanering van de grond en het grondwater en voor het slopen van de niet herbruikbare gebouwen. Verschillende gebouwen werden wel gerenoveerd in functie van hergebruik. Het oude stookgebouw met de opvallende schouw is daar een mooi voorbeeld van.

In 2001 verwierf sogent de gronden en gebouwen in verschillende fasen. We maakten de percelen bouwrijp, voorzagen de nodige infrastructuur en gaven ze uiteindelijk uit aan bedrijven en bewoners.

Bedrijventerrein Gentbrugge II

Het moderne bedrijventerrein Gentbrugge II bestaat uit 2 zones: zone A (zuidelijk) en zone B (noordelijk). Deze worden van elkaar gescheiden door de Kerkstraat en de spoorweg. Het gebied is in het noorden begrensd door de Schelde en in het zuiden door de Frederik Burvenichstraat.

  • zone A (zuiden)

Op het zuidelijke deel van de Arbedsite realiseerde sogent een bedrijventerrein dat plaats biedt aan de Gentse vestiging van de RVA, een recyclagepark en een twintigtal bedrijven. Het terrein werd volledig verkocht. Je vindt er ook een duurzaam woonproject. De Stad Gent zorgde voor een nieuwe inrichting van het Victoria Regiapark en een vernieuwd fietspad langs de Schelde.

  • zone B (noorden)

In het noordelijke deel legde de Stad Gent het 3,5 hectare grote Arbedpark aan. Sogent zorgde voor woonaanbod en een bedrijventerrein met een zone voor productie- en ambachtelijke bedrijven. Het noordelijke deel is in beheer van sogent. Samen met de Stad Gent zijn we op zoek gegaan naar nieuwe bedrijven voor de laatste bedrijfspercelen van zone B. Op de website van vzw Gentbrugge 2 ontdek je de reeds aanwezige bedrijven op het bedrijventerrein en de geplande activiteiten.

Op de beide bedrijventerreinen werden een aantal principes van zorgvuldig ruimtegebruik toegepast, zoals een minimaal bebouwingspercentage van 70%, geschakelde bebouwing en centraal parkeren. Op Trefil Noord realiseerde sogent een half verzonken open parkeergebouw. Sogent stond ook in voor de realisatie van de Zwarte Doos, waarbij twee bestaande fabrieksgebouwen een nieuw leven kregen. Twee stadsdiensten, met name het Stadsarchief en de Dienst Stadsarcheologie vonden er samen een nieuw onderdak.

Groenaanleg

De Groendienst van de Stad Gent zorgde voor het ontwerp en de realisatie van alle groenaanleg en het Arbed park, dat opende in 2010. Een groenas van 30 meter breed op de dijkverhoging brengt wandelaars en fietsers langs het water. Ook op het zuidelijke deel is een extra buurtparkje gerealiseerd aan de Oude Brusselse Weg.

Woningbouw

Op de site is er naast ruimte voor ondernemen en groen, ook aandacht voor wonen. In het woongedeelte dat zich situeert tussen de Edmond Blockstraat en het nieuwe wijkpark ontwikkelde sogent, in samenwerking met verschillende partners, een nieuwbouwblok dat bestaat uit een mix van sociale, bescheiden en marktconforme woningen met in de binnenkern verschillende tuinuitbreidingen en garageboxen.

Zo bouwde UrbanLink Group een appartementencomplex met 32 private appartementen. Twee complexen met 44 sociale huurwoningen werden door de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent opgetrokken en zeven sociale koopwoningen door de Kleine Landeigendom Het Volk. Daarnaast bouwde gezinsvervangend tehuis Gandae vzw een hoekcomplex met ruimte voor één meergezinswoning en vier eengezinswoningen waar er begeleid wonen voor volwassenen en mindervaliden wordt aangeboden.

Sogent realiseerde in het binnengebied dertien woonkavels, 38 garageboxen met groendak en negen tuinuitbreidingen. In de zomer van 2013 startte sogent met de bouw van twee meergezinswoningen op de hoek van de Edmond Blockstraat en de Vincent Evrardlaan en op de hoek van de Kerkstraat en de Vincent Evrardlaan. De woningen bieden ruimte aan dertien appartementen, allemaal gebouwd volgens het lage-energieprincipe en aanpasbaar met één, twee en drie slaapkamers. Alle entiteiten zijn verkocht.

Bekijk hier de laatste infofolder

Folder bedrijventerrein low
(PDF, 154,782 KB)
Download