Zeemanstuin

Gemengd sociaal-privaat woonproject in Sint-Amandsberg

Samen met verschillende partners realiseerde sogent aan de Hogeweg in Sint-Amandsberg 329 woningen rond een centraal park. In dat park werden twee grafheuvels uit de Bronstijd gereconstrueerd. De woningen zijn verspreid over vijf woonclusters. Elke cluster bevat een mix van zowel sociale als budgetwoningen, van huur- en koopwoningen en van appartementen en grondgebonden woningen.

Publieke ruimte Wonen
Adres

Hogeweg, 9000 Gent, België

Partner

Stad Gent - VMSW - De Gentse Haard - WoninGent - K.L.E. Het Volk - Durabrik - Mevaco

Status

Gerealiseerd

Woonproject Zeemanstuin met zicht op wijkpark
© sogent


Een gemengd sociaal-privaat project

Samen met verschillende partners realiseerde sogent aan de Hogeweg 329 woningen rond een centraal park. 

  • 220 sociale woningen zijn gerealiseerd door sociale huisvestingsmaatschappijen: 110 sociale koopwoningen door K.L.E. Volkshaard en 110 sociale huurwoningen door Thuispunt Gent (vroeger WoninGent en De Gentse Haard).
  • 109 budgetwoningen zijn gerealiseerd door sogent: 2 stedelijke kavelwoningen en 107 via een PPS-formule (publiek-private samenwerking).

De woningen zijn verdeeld over vijf woonclusters die een mix van sociale woningen en budgetwoningen, van huur- en koopwoningen en van appartementen en grondgebonden woningen bevatten. Op die manier wenst de Stad Gent tegemoet te komen aan betaalbare woningen op fietsafstand van het centrum.

Subtiele diversiteit

Voor de 107 budgetwoningen werkte sogent samen met het team van Durabrik en Mevaco. Zij kwamen als winnaar uit de bus na een selectie- en toewijsprocedure. Voor de realisatie van de woningen en appartementen werkte het team van Durabrik en Mevaco samen met META architectuurbureau, Architectuurbureau Bart Dehaene, ectv architecten, Energie & Milieustudiebureau Samson en Sileghem & Partners architecten en ingenieurs. Dankzij de verscheidenheid aan architecten getuigt het ontwerp van een rijke, maar harmonieuze diversiteit. Geen twee woningen zijn identiek, kleine accenten in de architectuur zorgen voor een identiteit voor elke woning.

Er is ook een grote variëteit aan types woningen, op maat van elk type gezin. Dankzij een flexibel ontwerp, kunnen de verschillende ruimtes vrij eenvoudig een andere functionele invulling krijgen. De meeste appartementen zijn doorzonappartementen, met ramen zowel aan de voor- als aan de achterzijde van het gebouw.

Hoge Weg - Zeemanstuin14
Foto © Wouter Rawoens 2021

Grafheuvels uit de Bronstijd

Er is veel historisch en archeologisch onderzoek gedaan over en op deze site. De site kent immers een rijke historiek. Om het rijke verleden van deze plek een plaats te geven in de toekomstige woonontwikkeling, werden in de nieuwe centrale parkzone twee grafheuvels uit de Bronstijd geïntegreerd. Bij historisch en archeologisch onderzoek op de site werden verder ook een huisplattegrond uit de IJzertijd, Romeinse resten en zelfs bomkraters, een schuilkelder en een uitgebreid loopgravencomplex uit WOII gevonden.

Het Cirkelspark wordt verder ingericht om nog meer een wijkpark voor de buurt te zijn. Deze aanleg wordt mee gedragen door het Wijkbudget ‘Samen Park Maken'. Dat wil in het park een gezellige ontmoetingsplek voor de buurt realiseren. In het landschapsontwerp wordt rekening gehouden met de dromen van buurtbewoners.

Een lange aanloop

Het woonproject Zeemanstuin  kent een lange voorgeschiedenis die teruggaat tot het jaar 1971. Toen waren er reeds plannen voor de bouw van 900 woningen. Maar een complexe eigendomsstructuur en wijzigende inzichten over woondichtheid, stonden een snelle uitvoering in de weg. Pas in september 2008 kreeg het project groen licht.

Het studiebureau Omgeving maakte eerst in opdracht van Wonen in Vlaanderen (VMSW) een stedenbouwkundige studie op voor het volledige projectgebied. De visie ging uit van een totaal projectgebied van ongeveer veertien hectare en een 330-tal woningen verspreid over vijf woonclusters rondom een groen park.

De ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen sogent en de sociale huisvestingsmaatschappijen in 2010 betekende de echte start van het project Zeemanstuin. In die overeenkomst maakten de partners afspraken over de verdeling van de gronden, het verkavelingsplan, de aanleg van de infrastructuur en de bouw van de woningen.