Zuurstof Brugse Poort

Betaalbaar wonen rond een buurtpark

In het kader van het stadsvernieuwingsproject 'Zuurstof voor de Brugse Poort', was sogent bij verschillende woonprojecten betrokken als uitvoerder. We kochten de gebieden aan en maakten ze bouwrijp zodat de andere partners de nieuwe woningen en parken konden realiseren.

Wonen
Adres

Brugsepoort, 9000 Gent

Partner

Stad Gent

Status

Gerealiseerd


In totaal werden er 89 huizen, twee scholen, een bedrijf en een garageboxcomplex gesloopt. De bouwrijpe gronden werden herverdeeld en een deel ervan daarna doorverkocht. Drie sociale huisvestingsmaatschappijen bouwden nieuwe sociale woningen en er kwamen diverse buurtparken bij. De kringloopwinkel, het wijkgezondheidscentrum en de sociaal-artistieke organisatie 'Bij de Vieze Gasten' zetten elk ook een nieuw gebouw neer. Verschillende bewoners kregen een kans om een stukje grond bij te kopen zodat ze hun tuin konden uitbreiden of een poortje konden voorzien naar het park. Meer dan 50 tuinuitbreidingen werden op deze manier gerealiseerd in samenwerking met de Stad Gent; een rechtstreeks positief effect van dit project op de leefkwaliteit van veel bewoners.

  • de Kettingstraat: Hier werden enkele woningen gesloopt zodat er ruimte kwam voor nieuwe sociale appartementen, gebouwd door de sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard - het Volk.
  • Luizengevecht: Om extra ruimte te creëren, verdwenen enkele woningen aan de Bevrijdingslaan en het Seghersplein. Het Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort vzw verhuisde naar een nieuw gebouw en het oude gebouw werd gesloopt. Zo kreeg het park een nieuwe, ruimte toegang en groeide tegelijk de sociale controle. Het park werd heraangelegd met nieuwe speelzones. Waar de Reinaertstraat tot aan de Groendreef werd doorgetrokken, kwamen 37 nieuwe sociale woningen, waarvan enkele met tuin.
  • Acaciapark: Op de plaats waar vroeger twee cités en een complex met garageboxen stonden, ligt nu het Acaciapark. Helemaal achteraan het park bouwde de sociale huisvestingsmaatschappij 'De Gentse Haard' 40 sociale huurappartementen. Bewoners van de aanpalende Hulstboomstraat en Acaciastrat kregen de kans om hun tuin uit te breiden tot aan het Acaciapark.
  • Biezenstuk: Door een aantal panden te kopen en te slopen, kon sogent een onderbenut binnengebied opnieuw inrichten voor sociale huisvesting en een herwaardering van de openbare ruimte. Verspreid over een aantal blokken bouwde de sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard - Het Volk hier 35 sociale woningen: 12 koopwoningen met tuin, 12 huurwoningen met tuin/terras en 11 huurappartementen langs de Rooigemlaan. De buren van de Rooigemlaan en aan het Biezenstuk kregen de kans om hun tuin uit te breiden.
  • Groenevalleipark: Dit wijkpark is maar liefst zes hectare groot en bevindt zich op de plek waar vroeger de gebouwen van de textielfabriek La Lys stonden. Het park werd omgebouwd tot een avontuurlijk park met verschillende speelelementen. Kinderen kunnen er zich nu helemaal uitleven. Er is ruimte om te wandelen, te fietsen of te skaten op de verharde paden, een hapje te eten aan de immense picknicktafel of te sporten op het open grasveld. Via een nieuwe fietsersbrug over de Leie kregen de bewoners van de Brugse Poort een directe toegang.
  • Boerderijpark: Het Boerderijpark ligt midden in een huizenblok en werd ingericht met een basketplein en een leuke speeltuin zodat kinderen en jongeren een nieuwe speelplek kregen in de buurt.
    Enkele omwonenden in de Meibloemstraat konden hun tuin uitbreiden. Anderen plaatsten een poortje achter in hun tuin zodat ze rechtstreeks toegang kregen tot het park. Ook in de Sparrestraat heeft een tiental eigenaars hun woning kunnen opwaarderen met een stadstuintje.
  • Pierkespark: Het Pierkespark is omgetoverd tot het kloppend hart van de Brugse Poort. Honderden buurtbewoners en vrijwilligers hebben letterlijk hun steentje bijgedragen aan het park. Ze dachten mee na over het ontwerp en later bouwden ze onder begeleiding van kunstenares Schézérazade Bourahli mee aan paden en zitmeubels in mozaïek.