Raad van bestuur

Raad van bestuur

De raad van bestuur bepaalt het beleid van sogent en controleert de werking van het directiecomité. Het toezicht op de financiële toestand en op de jaarrekeningen van sogent wordt opgedragen aan een bedrijfsrevisor.

De raad van bestuur bestaat uit maximum twaalf leden en is hoofdzakelijk samengesteld uit leden van de Gentse gemeenteraad. Na de installatie van een nieuwe gemeenteraad wordt ook de raad van bestuur van sogent opnieuw samengesteld met vertegenwoordigers uit elke politieke groep.

De raad vergadert maandelijks. De leden van het directiecomité kunnen deze vergaderingen vrijblijvend bijwonen.

De raadsleden zijn:

 • Sven Taeldeman - Voorzitter – Schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen
 • Sara Matthieu - Ondervoorzitter - Gemeenteraadslid
 • Filip Watteeuw - Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken
 • Christophe Peeters - Schepen van Financiën, Feesten, Middenstand en Innovatie
 • Greet Riebbels - Gemeenteraadslid
 • Sami Souguir - Gemeenteraadslid
 • Gert Robert - Gemeenteraadslid
 • Veli Yüksel Gemeenteraadslid
 • Wis Versyp - Gemeenteraadslid
 • Judith Perneel - Afgevaardigde SP.a
 • Erwin Moeyaert - Afgevaardigde SP.a
 • Marc Heughebaert - Afgevaardigde Groen