Raad van bestuur

Raad van bestuur

De raad van bestuur bepaalt het beleid van sogent en controleert de werking van het directiecomité. Het toezicht op de financiële toestand en op de jaarrekeningen van sogent wordt opgedragen aan een bedrijfsrevisor.

De raad van bestuur bestaat uit maximum twaalf leden en is hoofdzakelijk samengesteld uit leden van de Gentse gemeenteraad. Na de installatie van een nieuwe gemeenteraad wordt ook de raad van bestuur van sogent opnieuw samengesteld met vertegenwoordigers uit elke politieke groep.

De raad vergadert maandelijks. De leden van het directiecomité kunnen deze vergaderingen vrijblijvend bijwonen.

De raadsleden zijn:

  • De heer Sami Souguir              Voorzitter – schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning (Open Vld)
  • De heer Marc Heughebaert      Ondervoorzitter – afgevaardigde Groen
  • Mevrouw Sara Matthieu           Gemeenteraadslid (Groen)
  • Mevrouw Yeliz Güner               Gemeenteraadslid (Open Vld)
  • Mevrouw Karin Temmerman    Gemeenteraadslid (sp.a)
  • De heer Jef Van Pee                Gemeenteraadslid (CD&V)
  • De heer Gert Robert                Gemeenteraadslid (N-VA)
  • Alexander Van Hoecke            Afgevaardigde Vlaams Belang
  • De heer Koen Hostyn              Afgevaardigde PVDA