Raad van bestuur

Raad van bestuur

De raad van bestuur bepaalt het beleid van sogent en controleert de werking van het directiecomité. Het toezicht op de financiële toestand en op de jaarrekeningen van sogent wordt opgedragen aan een bedrijfsrevisor.

De raad van bestuur bestaat uit maximum twaalf leden en is hoofdzakelijk samengesteld uit leden van de Gentse gemeenteraad. Na de installatie van een nieuwe gemeenteraad wordt ook de raad van bestuur van sogent opnieuw samengesteld met vertegenwoordigers uit elke politieke groep.

De raad vergadert maandelijks. De leden van het directiecomité kunnen deze vergaderingen vrijblijvend bijwonen.

De raadsleden zijn:

  • De heer Sami Souguir                       Voorzitter –schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning (Open Vld)
  • De heer Marc Heughebaert                Ondervoorzitter – afgevaardigde Groen
  • Mevrouw Sophie Devolder                  Afgevaardigde Groen
  • Mevrouw Yeliz Güner                          Gemeenteraadslid (Open Vld)
  • Mevrouw Karin Temmerman               Gemeenteraadslid (sp.a)
  • De heer Jef Van Pee                           Gemeenteraadslid (CD&V)
  • De heer Gert Robert                            Gemeenteraadslid (N-VA)
  • De heer Alexander Van Hoecke          Afgevaardigde Vlaams Belang
  • De heer Koen Hostyn                          Afgevaardigde PVDA