Budgethuur appartementen - KAAI 24


Aan de Voorhaven op de Muide realiseert sogent het woonproject KAAI 24 met in totaal 72 energiezuinige appartementen van verschillende groottes en prijsklassen rond een gemeenschappelijke binnentuin. KAAI 24 maakt deel uit van het stadsontwikkelingsproject 'Herinrichting Voorhaven' waarmee de beschermde industriële site rondom de havenloodsen aan de Voorhavenkaai wordt herontwikkeld. Het ontwerp is van de hand van DBLV Architecten (Dierendonckblancke en LUST architecten), de bouw werd uitgevoerd door Antwerpse Bouwwerken. Momenteel zijn de appartementen in afwerkingsfase.

Sogent en huuringent zetten sterk in op het creëren van meer betaalbare woningen voor Gentenaars, ook hier in KAAI 24: een gemengd woonproject met een grote focus op betaalbaar huren. Huuringent verhuurt er 25 appartementen als budgetwoning. Daarnaast zijn er reeds 20 appartementen sociaal verhuurd via Thuispunt Gent en worden er 27 appartementen marktconform verkocht.

Budgethuurwoningen: betaalbaar huren

Budgethuurwoningen zijn woningen die we goedkoper verhuren. De huurprijs ligt gemiddeld 15% lager dan de marktprijs. Ze zijn bedoeld voor gezinnen die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning en onvoldoende middelen hebben om op de private markt te huren. Om een budgethuurwoning te kunnen huren, moet je voldoen aan al deze voorwaarden. De woningen worden toegewezen aan de hand van een objectief puntensysteem. Dit puntensysteem houdt rekening met je inkomen, je gezinssituatie en hoelang je al Gentenaar bent. 

Wil je graag in aanmerking komen? Stel je dan kandidaat via de website van huuringent.

Aanbod budgethuurwoningen in KAAI 24

Huuringent verhuurt in KAAI 24 vijventwintig moderne budgethuurwoningen. De woningen zijn verdeeld over blok A en blok B en hebben 1, 2 of 3 slaapkamers. De nieuwe appartementen bieden alle wooncomfort. Alle woningen hebben een eigen terras, er zijn ondergrondse fietsenstallingen en de bewoners kunnen gebruik maken van de gezamenlijke binnentuin. Onder het gebouw is een afgesloten fietsenparking en autoparkeerplaatsen voorzien. Bovenop het gebouw is er een gemeenschappelijke polyvalente dakkamer met buitenterras die door de budgethuurders kan gereserveerd worden. Je kan er 45 personen ontvangen.

De appartementen zijn op dit moment voor 90% afgewerkt en worden voor het einde van 2024 opgeleverd.

Duurzaamheid

Speciale aandacht ging ook uit naar het aspect energiezuinigheid. In het project hebben alle woningen een E-peil van maximaal E35. Het dak wordt voorzien van zonnepanelen die stroom opwekken voor het individuele elektriciteitsverbruik van de bewoners. Daarnaast wordt het water uit het kanaal gebruikt voor een water-water warmtepomp, die de vloerverwarming van de bewoners van warmte voorziet waardoor deze woningen volledig fossielvrij verwarmd worden Al deze maatregelen zullen een bijzonder gunstig effect hebben op de energiefactuur van de bewoners.

Informatie en kandidaatstelling

Stedelijk verhuurkantoor huuringent
Telefoon: 09 269 69 69
E-mail: info@huuringent.be