Update herontwikkeling oude Gantoise-site

De vroegere Gantoise-site krijgt een tweede leven als nieuwe duurzame woonwijk. Sogent zal voor de realisatie van de woningen op haar deel samenwerken met een private ontwikkelaar. Hiervoor lanceerden we eind 2023 een overheidsopdracht. In een volgende stap bespreken we de ontvangen voorstellen met de buurtbewoners tijdens een dialoogcafé. Volgens de huidige planning kan dat pas ten vroegste in het najaar van 2024 doorgaan.

02/07/2024


Op de vroegere terreinen van het Ottenstadion en de tennis- en hockeyclub La Gantoise komt een nieuwe duurzame woonwijk met 280 woningen en appartementen. Centraal komt er een groot toegankelijk wijkpark voor de toekomstige bewoners en de buurt. Sogent ontwikkelt de site samen
met projectontwikkelaar De Stip. 

De plannen op het deel van De Stip werden in oktober 2023 voorgesteld aan de buurt tijdens een infomoment. Sogent kondigde dan ook de oproep aan naar mogelijke kandidaten voor de verdere uitwerking en de realisatie van de woningen op haar deel en het wijkpark.

Het plan was om nog voor de zomer een dialoogcafé te organiseren om de input van de buurtbewoners te verzamelen over de ontvangen projectvoorstellen. Ondertussen is deze planning wat bijgesteld en kan het dialoogcafé pas later doorgaan. Dat zou mogelijks kunnen in het najaar van 2024. Buurtbewoners krijgen hiervoor tijdig een uitnodiging in de bus.

Ondertussen...

  • Deze zomer kan je nog terecht op de tijdelijke invulling van de bouwspeelplaats voor allerhande toffe activiteiten. 
  • Op het projectdeel van sogent maaien we het gras, snoeien we de hagen en zetten we het voetpad opnieuw proper.