Cohousing J. Béthunestraat

Van oude champignonkwekerij naar 12 woningen

In 2012 kwam in Sint-Amandsberg de oude champignonkwekerij ‘Mycelia’ te koop te staan. Sogent kocht de site aan en greep de kans om dit dichtbebouwd gebied terug wat licht en lucht te geven. De grootte en de ligging van de site vormen een perfecte locatie voor een nieuw cohousingproject voor maximaal twaalf woningen.​

Wonen
Adres

Jean Béthunestraat 7-9, 9040 Sint-Amandsberg

Status

Gerealiseerd

Architect

Met de aankoop van de oude champignonkwekerij in Sint-Amandsberg greep sogent haar kans om een dichtbebouwd gebied terug wat licht en lucht te geven.

Cohousen is een vorm van gemeenschappelijk wonen, waarbij gezinnen naast hun eigen uitgeruste privéwoning ook enkele gemeenschappelijke ruimtes bewust delen. In een cohousingproject kennen de buren elkaar, leeft er een sociale dynamiek, maar blijft de privacy van elk gezin voldoende gerespecteerd. Door extra ruimtes te delen, zowel naar gebruik toe als naar kosten, kunnen de gezinnen zich soms meer comfort veroorloven dan het geval zou zijn mochten ze elk apart een woning bouwen. Denk maar aan het delen van een grote tuin, binnenspeelruimte, fietsberging, ontmoetingsruimte,…

Geëngageerde nieuwe bewoners

De grootte van de site en de ingesloten en rustige ligging, vormden een perfecte locatie voor een nieuw cohousingproject voor minimum 7 en maximaal 12 woningen. 

Sogent ging in 2014 op zoek naar geïnteresseerde bewoners. Een verkoopdossier met alle randvoorwaarden werd uitgeschreven en enkele infosessies werden georganiseerd om mensen vertrouwd te maken met het cohousingconcept. Bij het inschrijven dienden geïnteresseerde groepen een visienota op te maken en moest men ook al nagedacht hebben over het kostenplaatje. Eind december dienden twee ambitieuze groepen een dossier in.

Cohousinggroep 'Jean' werd geselecteerd en kreeg de site in het voorjaar van 2015 toegewezen. Groep Jean bestaat uit 9 gezinnen. Met hun cohousingproject wensen ze een referentie te worden voor stedelijk samenwonen. Verder liggen de ambities van de groep omtrent duurzaamheid hoog. Daarnaast wenst de groep ook een sociale meerwaarde uit te dragen en open te staan voor de omliggende buurt. Zo voorzien ze ook een inclusiewoning voor iemand met een autismespectrumstoornis die zelfstandig kan wonen, maar af en toe wat hulp en nabijheid van anderen kan gebruiken.

Het ontwerp

In de zomer van 2015 lanceerde de bewonersgroep Jean samen met sogent een architectuurwedstrijd voor de toekomstige inrichting op de site. Drie architectenbureaus werden uitgenodigd om een schetsontwerp op te maken op basis van de wensen en ambities van de bewonersgroep. Er werd beslist in zee te gaan met het team van ectv architecten.

Cohousing Jean Béthune
© Filip Dujardin

Het ontwerp van ECTV gaat uit van een langgerekt, L-vormig bouwvolume tegen de bestaande noordelijke perceelgrens. Alle woningen worden op de grote gemeenschappelijke buitenruimte georiënteerd en hebben op die manier een evenwaardige relatie tot deze tuin. Door het inbrengen van luifels wordt een subtiele overgang gecreëerd tussen collectief en privaat. De luifel zorgt ook dat de woning in de zomer niet oververhit kan raken. Afwisselend bestaat de luifel uit een open lamellenstructuur of uit een gesloten balkenstructuur met daarop groen. Waar de luifels beloopbaar zijn bestaan ze uit beton. Achteraan op het perceel gaat de luifel over in een overdekt terras tussen de gemeenschappelijke functies.

Energiebesparende technieken

Ook op het gebied van water- en energieverbruik zijn er heel wat inspanningen geleverd. Zo werkt het project met grijswaterrecuperatie. Het gebruikte, 'grijze' water van baden, douches en wastafels wordt gefilterd en daarna hergebruikt voor de toiletten en wasmachines. Vier groendaken en heel wat wadi's zorgen ervoor dat het water opnieuw zijn weg vindt naar de bodem. Wat het energieverbruik betreft, zorgen zonnepanelen en een collectieve warmtepomp in combinatie met vloerverwarming ervoor dat de verwarming en het water voor sanitair volledig gasloos zijn.

Lees hier de recente nieuwsartikels