• Visualisatie (c) architecten Els Claessens en Tania Vandenbussche
  • Visualisatie (c) architecten Els Claessens en Tania Vandenbussche
  • Visualisatie (c) architecten Els Claessens en Tania Vandenbussche
  • Visualisatie (c) architecten Els Claessens en Tania Vandenbussche
  • Visualisatie (c) architecten Els Claessens en Tania Vandenbussche
  • Cohousing Béthunestraat, luchtfoto
  • Grondplan cohousing Béthunestraat, ontwerp (c) ECTV
  • Plan eerste vredieping cohousing Béthunestraat, ontwerp (c) ECTV
  • Plan tweede verdieping cohousing Béthunestraat, ontwerp (c) ECTV

Cohousing J. Béthunestraat

In 2012 kwam de oude champignonkwekerij ‘Mycelia’, gelegen in het binnengebied tussen de Jean Béthunestraat, de Wittemolenstraat en de Doornakkerstraat in Sint-Amandsberg, te koop te staan. Sogent kocht de site aan en greep de kans om in dit dichtbebouwd gebied terug wat licht en lucht te krijgen. 

Cohousing

Sogent zet in op een hoge woonkwaliteit en wil het wonen in de stad betaalbaar houden voor gezinnen die binnen het bestaande woonaanbod steeds moeilijker hun gading vinden. Naast het aanbieden van bouwgronden en budgetwoningen, wil sogent ook nieuwe woonvormen stimuleren. In het bijzonder woonvormen die inspelen op het huidig woontekort en waarbij op een doordachte wijze wordt omgesprongen met ruimtegebruik en het delen van ruimtes.

Met de aankoop van de oude champignonkwekerij in Sint-Amandsberg lanceerde sogent haar tweede cohousingproject.

Cohousen is een vorm van gemeenschappelijk wonen, waarbij gezinnen naast hun eigen uitgeruste privéwoning ook enkele gemeenschappelijke ruimtes bewust delen. In een cohousingproject kennen de buren elkaar, leeft er een sociale dynamiek, maar blijft de privacy van elk gezin voldoende gerespecteerd. Door extra ruimtes te delen, zowel naar gebruik toe als naar kosten, kunnen de gezinnen zich soms meer comfort veroorloven dan het geval zou zijn mochten ze elk apart een woning bouwen. Denk maar aan het delen van een grote tuin, binnenspeelruimte, fietsberging, ontmoetingsruimte,…

Geëngageerde nieuwe bewoners

De grootte van de site en de ingesloten en rustige ligging, vormden een perfecte locatie voor een nieuw cohousingproject voor maximaal twaalf woningen. De locatie is uitstekend voor mensen die graag vlakbij het centrum van Gent willen wonen, maar ook voldoende buitenruimte en groen willen. 

Om het toekomstig cohousingproject vorm te geven, ging sogent in 2014 op zoek naar geïnteresseerde bewoners. Een verkoopdossier met alle randvoorwaarden werd uitgeschreven en enkele infosessies werden georganiseerd om mensen vertrouwd te maken met het cohousingconcept.

Bij het inschrijven dienden geïnteresseerde groepen een visienota op te maken en moest men ook al nagedacht hebben over het kostenplaatje. Eind december dienden twee ambitieuze groepen van tien gezinnen een dossier in.

De groep die zichzelf 'Jean' noemt, trok uiteindelijk aan het langste eind en kreeg de site in het voorjaar van 2015 toegewezen. Groep Jean bestaat uit tien gezinnen met een heterogene achtergrond. Met hun cohousingproject wensen ze een referentie te worden voor stedelijk samenwonen. De ambities van de groep omtrent duurzaamheid zijn hoog: het realiseren van BEN (Bijna Energie Neutrale) woningen staat voor hen vast, alsook het realiseren van een collectief energiesysteem. Daarnaast wenst de groep ook een sociale meerwaarde uit te dragen en open te staan voor de omliggende buurt.

Hoogwaardige architectuur

In de zomer van 2015 lanceerde de bewonersgroep Jean samen met sogent een architectuurwedstrijd voor de toekomstige inrichting op de site. Drie architectenbureaus werden uitgenodigd om een schetsontwerp op te maken op basis van de wensen en ambities van de bewonersgroep:

Zij dienden drie zeer uiteenlopende samenwoonconcepten in. Na een lange beraadslaging werd beslist dat de groep Jean met het team van Els Claessens & Tanja Vandenbussche (ECTV) in zee zal gaan.

Het ontwerp van ECTV gaat uit van een langgerecht, L-vormig bouwvolume tegen de bestaande noordelijke perceelgrens. Alle woningen worden op de grote gemeenschappelijke buitenruimte georiënteerd en hebben op die manier een evenwaardige relatie tot deze tuin. Door het inbrengen van luifels wordt een subtiele overgang gecreëerd tussen collectief en privaat.

Extra ruimte voor de buurt

De site paalt achteraan aan het buurtcentrum van Sint-Amandsberg in de Wittemolenstraat, alsook aan de sociale kruidenier in de Doornakkerstraat. Een kleiner deel van de site zal in handen van de Stad Gent blijven en ingezet worden als extra buitenruimte voor het buurtcentrum. Deze nieuwe open ruimte is eveneens verbonden met de bestaande doorsteek naar de sociale kruidenier en zal het binnenblok dus ook meer doorwaadbaar maken.

Het project in de Jean Béthunestraat maakt deel uit van het stadsvernieuwingsproject Dampoort - Sint-Amandsberg.

Architect
Els Claessens en Tania Vandenbussche
Samenwerking
Stad Gent
Adres
Jean Béthunestraat 7-9
9040 Sint-Amandsberg
België
Status
In uitvoering
Ligging