• Visualisatie (c) architecten Els Claessens en Tania Vandenbussche
  • Visualisatie (c) architecten Els Claessens en Tania Vandenbussche
  • Visualisatie (c) architecten Els Claessens en Tania Vandenbussche
  • Visualisatie (c) architecten Els Claessens en Tania Vandenbussche
  • Visualisatie (c) architecten Els Claessens en Tania Vandenbussche
  • Cohousing Béthunestraat, luchtfoto
  • Grondplan cohousing Béthunestraat, ontwerp (c) ECTV
  • Plan eerste vredieping cohousing Béthunestraat, ontwerp (c) ECTV
  • Plan tweede verdieping cohousing Béthunestraat, ontwerp (c) ECTV

Cohousing J. Béthunestraat

In 2012 kwam in Sint-Amandsberg de oude champignonkwekerij ‘Mycelia’ te koop te staan. Sogent kocht de site aan en greep de kans om dit dichtbebouwd gebied terug wat licht en lucht te geven. De grootte en de ligging van de site vormen een perfecte locatie voor een nieuw cohousingproject voor maximaal twaalf woningen.​

Cohousing

Sogent zet in op een hoge woonkwaliteit en wil het wonen in de stad betaalbaar houden voor gezinnen die binnen het bestaande woonaanbod steeds moeilijker hun gading vinden. Naast het aanbieden van bouwgronden en budgetwoningen, wil sogent ook nieuwe woonvormen stimuleren. In het bijzonder woonvormen die inspelen op het huidig woontekort en waarbij op een doordachte wijze wordt omgesprongen met ruimtegebruik en het delen van ruimtes.

Met de aankoop van de oude champignonkwekerij in Sint-Amandsberg greep sogent haar kans om een dichtbebouwd gebied terug wat licht en lucht te geven. 

Cohousen is een vorm van gemeenschappelijk wonen, waarbij gezinnen naast hun eigen uitgeruste privéwoning ook enkele gemeenschappelijke ruimtes bewust delen. In een cohousingproject kennen de buren elkaar, leeft er een sociale dynamiek, maar blijft de privacy van elk gezin voldoende gerespecteerd. Door extra ruimtes te delen, zowel naar gebruik toe als naar kosten, kunnen de gezinnen zich soms meer comfort veroorloven dan het geval zou zijn mochten ze elk apart een woning bouwen. Denk maar aan het delen van een grote tuin, binnenspeelruimte, fietsberging, ontmoetingsruimte,…

Geëngageerde nieuwe bewoners

De grootte van de site en de ingesloten en rustige ligging, vormden een perfecte locatie voor een nieuw cohousingproject voor maximaal twaalf woningen. De locatie is uitstekend voor mensen die graag vlakbij het centrum van Gent willen wonen, maar ook voldoende buitenruimte en groen willen. 

Sogent ging in 2014 op zoek naar geïnteresseerde bewoners. Een verkoopdossier met alle randvoorwaarden werd uitgeschreven en enkele infosessies werden georganiseerd om mensen vertrouwd te maken met het cohousingconcept.

Bij het inschrijven dienden geïnteresseerde groepen een visienota op te maken en moest men ook al nagedacht hebben over het kostenplaatje. Eind december dienden twee ambitieuze groepen van tien gezinnen een dossier in.

Cohousinggroep 'Jean' werd geselecteerd en kreeg de site in het voorjaar van 2015 toegewezen. Groep Jean bestaat uit tien gezinnen met een heterogene achtergrond. Met hun cohousingproject wensen ze een referentie te worden voor stedelijk samenwonen. De ambities van de groep omtrent duurzaamheid zijn hoog: het realiseren van BEN (Bijna Energie Neutrale) woningen staat voor hen vast, alsook het realiseren van een collectief energiesysteem. Daarnaast wenst de groep ook een sociale meerwaarde uit te dragen en open te staan voor de omliggende buurt.

Hoogwaardige architectuur

In de zomer van 2015 lanceerde de bewonersgroep Jean samen met sogent een architectuurwedstrijd voor de toekomstige inrichting op de site. Drie architectenbureaus werden uitgenodigd om een schetsontwerp op te maken op basis van de wensen en ambities van de bewonersgroep. Er werd beslist in zee te gaan met het team van Els Claessens & Tanja Vandenbussche (ECTV).

Het ontwerp van ECTV gaat uit van een langgerekt, L-vormig bouwvolume tegen de bestaande noordelijke perceelgrens. Alle woningen worden op de grote gemeenschappelijke buitenruimte georiënteerd en hebben op die manier een evenwaardige relatie tot deze tuin. Door het inbrengen van luifels wordt een subtiele overgang gecreëerd tussen collectief en privaat. De luifel draagt ook bij in de BEN-ambitie van elke woning: hij zorgt dat de woning in de zomer niet oververhit kan raken. Afwisselend bestaat de luifel uit een open lamellenstructuur of uit een gesloten balkenstructuur met daarop groen. Waar de luifels beloopbaar zijn bestaan ze uit beton. Achteraan op het perceel gaat de luifel over in een overdekt terras tussen de gemeenschappelijke functies.

Energiebesparende technieken

Daarnaast zet de cohousinggroep ook in op energiebesparende maatregelen. Zo voorzien ze een bodem-water-warmtepomp voor alle woningen samen, die de warmte uit de bodem zal onttrekken via een BEO-veld en de woningen zal opwarmen via vloerverwarming. Tijdens de zomer werkt het systeem omgekeerd en pompt men de warmte in de grond, zodat de woning gekoeld wordt. Er worden ook twee grote ventilatieunits met warmterecuperatie voorzien die zullen instaan voor een gezond binnenklimaat in alle woningen. Verder zullen de zonnepanelen gekoppeld worden aan een thuisbatterij om het energieverbruik te optimaliseren. Er wordt ook voorzien om gedeelde elektrische wagens hieraan te koppelen.

Timing

Ondertussen krijgt het project goed vorm. Groep Jean kreeg de vergunning in april 2020 en in het najaar werd reeds het startshot van de werken werd gegeven. Als alles volgens planning verloopt, kunnen de cohousers hun intrek nemen in het voorjaar van 2022.

Architect
Els Claessens en Tania Vandenbussche
Samenwerking
Stad Gent
Adres
Jean Béthunestraat 7-9
9040 Sint-Amandsberg
België
Status
In uitvoering
Ligging