• 20181126_AV_ICC_FLoralienhal_c_Michiel de Cleene, Open Oproep Vlaams Bouwmeester_14.jpg
 • 20181126_AV_ICC_FLoralienhal_c_Michiel de Cleene, Open Oproep Vlaams Bouwmeester.jpg
 • 20181126_AV_ICC_FLoralienhal_c_Michiel de Cleene, Open Oproep Vlaams Bouwmeester_4.jpg
 • 20181126_AV_ICC_FLoralienhal_c_Michiel de Cleene, Open Oproep Vlaams Bouwmeester_6.jpg
 • 20181126_AV_ICC_FLoralienhal_c_Michiel de Cleene, Open Oproep Vlaams Bouwmeester_13.jpg
 • 20181126_AV_ICC_FLoralienhal_c_Michiel de Cleene, Open Oproep Vlaams Bouwmeester_11.jpg
 • 20181126_AV_ICC_FLoralienhal_c_Michiel de Cleene, Open Oproep Vlaams Bouwmeester_9.jpg
 • 20181126_AV_ICC_FLoralienhal_c_Michiel de Cleene, Open Oproep Vlaams Bouwmeester_5.jpg

Floraliënhal

Midden in het Citadelpark, ligt de indrukwekkende Floraliënhal. Het potentieel van de hal bleef de laatste decennia onderbenut. Sogent kreeg de opdracht om de hal terug in z'n oude glorie te herstellen en zo opnieuw het kloppende hart van het park te maken. De historische ruimte moet terug inzetbaar worden voor het Gent-ICC als ontmoetingscentrum, en zal ook beschikbaar zijn voor andere gebruikers zoals onder meer het S.M.A.K en het Kuipke.

Een icoon middenin het park

Het Citadelpark is het grootste stadspark van Gent en is beschermd als landschap.

In het park liggen enkele gebouwen; het Internationaal Congrescentrum (ICC), de velodroom ’t Kuipke en het Stedelijk Museum voor Actuele Kunsten (S.M.A.K.). Die drie gebouwen grenzen met hun achterzijde aan de indrukwekkende Floraliënhal. Deze werd ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling van 1913 gebouwd als een gigantisch "Eeuwfeestpaleis" op de plaats waar voorheen een oud fort stond. De Floraliënhal was de allereerste MICE-infrastructuur (Meetings (vergaderingen), Incentives (belonings- en motivatiereizen), Conventions (congressen), Exhibitions (beurzen)) van ons land: in 1913 kwamen bezoekers uit de hele wereld naar congressen en conferenties op de Wereldtentoonstelling.

Een vernieuwingsplan voor het Citadelpark

Met de jaren werden aan de gebouwen in het Citadelpark heel wat aanpassingen doorgevoerd. Vandaag zijn het S.M.A.K., het ICC, ’t Kuipke en de Floraliënhal ruimtelijk en functioneel van elkaar gescheiden, waardoor deze laatste ook haar iconisch gehalte en magneetfunctie verloor.

In 2013 liet de Stad het ‘Vernieuwingsplan Citadelpark, Gent’ opmaken. Dat plan heeft tot doel de Citadelsite in zijn geheel op te waarderen. Het voorziet onder meer in de heraanleg van het museumplein, het autovrij maken van de omgeving en het verbeteren van de bereikbaarheid door de aanleg van een tramlijn. De footprint van de gebouwencluster moet verkleind worden. Zo zullen de casino- en banketzaal afgebroken worden en wordt de vrijgekomen ruimte teruggegeven aan het park.

Floraliënhal als kloppend hart

Met betrekking tot de Floraliënhal heeft het plan als doelstelling om de hal terug zichtbaar en toegankelijk te maken voor de congresganger van Gent ICC, voor bewoners en bezoekers van het park, ’t Kuipke, het S.M.A.K., het nabijgelegen Museum voor Schone Kunsten (MSK) en voor de geïnteresseerde toerist. De hal wordt in zijn oude glorie te hersteld en de onschatbare erfgoedwaarde ervan wordt opnieuw centraal gesteld. Zo moet de hal opnieuw het kloppende hart van het congrescentrum, het park en de buurt worden.

Voor het ICC is dit een opportuniteit om zich opnieuw te linken aan de Floraliënhal en zich zo te herprofileren tot een duuzame, state-of-the-art MICE venue.

Nood aan een masterplan

Met de ambities duidelijk geformuleerd, heeft dit project nood aan een concreet masterplan. Sogent is, via de Open Oproep procedure van de Vlaams Bouwmeester op zoek gegaan naar een ontwerpteam.

De architectuuropdracht omvatte de opmaak van een masterplan, de renovatie van het congrescentrum, de invulling van multifunctionele zalen in de voormalige Casino-kop van de Floraliënhal, en een nieuwe toegang tot het ICC. De renovatie van de historische hal zelf, evenals de aanleg van een ondergrondse zone voor leveringen en logistiek zijn optionele uitvoeringsfasen. Binnen het bestaande ICC vormen meer daglicht, binding met de erfgoedomgeving (park en gebouw), verbeterd thermisch en akoestisch comfort en een duidelijker circulatie de uitdaging voor de ontwerpteams.

Het project werd uitgekozen door Toerisme Vlaanderen als toeristisch hefboomproject en kreeg hiervoor een subsidie toegekend.

Vijf geselecteerde ontwerpbureaus

In november 2018 maakte de Gentse Stadsbouwmeester de 5 ontwerpteams bekend die in de running zijn om deze grote architectuuropdracht te mogen uitvoeren.

De vijf geselecteerde ontwerpteams waren:

 • 51N4E bvba, NU architectuuratelier
 • CRIT architecten, Lacaton & Vassal Architectes
 • architecten de vylder vinck taillieu, Henk Pijpaert Engineering bvba, Studieburo  Mouton bvba, Studio Roma, VOGT Landscape Limited
 • l'AUC, MOS Architects PLLC
 • AgwA, BRUTHER ARCHITECTES

Winnend ontwerpteam

Het team onder leiding van 51N4E + NU architectuuratelier kon de jury uiteindelijk het meest bekoren met volgende ontwerpprincipes:

Het wedstrijdontwerp benadert de Floraliënhal als een ambitieus stedelijk project met een grote belevingswaarde. Een project waarbij het opwaarderen van het park en het Floraliënpaleis samengaat met het maken van een belevingsvolle plek voor de buurt en voor de stad. Het voorstel vertrekt van het toekomstbeeld dat de Stad Gent maakte voor het park, waarin de huidige voetafdruk van de gebouwen gevoelig verkleint ten voordele van meer oppervlakte voor het park.

Het wedstrijdvoorstel maakt van het ICC een alzijdig gebouw dat zich opent naar het park, naar de hal en naar de stad. De ingang van het ICC verschuift naar een plek die meer centraal en verbindend is. Een dubbele ingang die de westzijde, richting station, verbindt met de oostzijde, richting S.M.A.K. en MSK. Deze nieuwe ingang, nabij de Floraliënhal, brengt de onderdelen van de geclusterde gebouwen dichter bij elkaar.

Ter compensatie van de afbraak van de Azaleahal, wordt een extra zalenvolume bovenop het ICC toegevoegd, wat een compacte en performante werking mogelijk maakt. Deze ingreep gaat gepaard met een grondig herdenken van de exploitatie van het bestaande gebouw, om de inzetbaarheid voor een variërende grootte van congressen mogelijk te maken. De relatie met het park wordt versterkt en wordt deel van het interieur en de identiteit van het ICC, door ook binnen plaats te maken voor bomen, planten en bloemen.

Met deze principes zijn de ontwerpers ondertussen verder aan de slag gegaan om tot een definitief masterplan voor de gebouwencluster en een ontwerp voor het ICC te komen.

De volledige teamsamenstelling is:

 • TM 51N4E + NU Architectuuratelier
 • Ingenium
 • Bollinger + Grohmann
 • Kahle
 • ELD
 • Plant & Houtgoed
 • FESG
 • JDMA
Samenwerking
NV Citadel Finance - Stad Gent - Open Oproep Vlaams Bouwmeester - Toerisme Vlaanderen - ICC
Adres
Van Rysselberghedreef 2
9000 Gent
België
Status
In voorbereiding
Ligging
Nieuws
Vijf teams in de running voor ontwerpopdracht ICC FloraliënhalLees meer