Herwaardering Citadelpark

Toekomstvisie voor de volledige gebouwencluster

De opwaardering van het Citadelpark gaat stapsgewijs. Sinds maart 2010 gebeurden er kleine ingrepen. Nu lopen er grote deelprojecten. Het masterplan legt een toekomstvisie vast voor de volledige gebouwencluster in het park: het ICC, de Floraliënhal, 't Kuipke en het S.M.A.K.

Publieke ruimte Cultuur Ontmoeten
Adres

Van Rysselberghedreef 2, 9000 Gent

Partner

Stad Gent

Status

In uitvoering


Midden in het Citadelpark liggen verschillende gebouwen geclusterd: het ICC, de velodroom ’t Kuipke, het S.M.A.K. en de Floraliënhal. Over de jaren heen gebeurden er heel wat aanpassingen aan de gebouwen waardoor ze ruimtelijk en functioneel van elkaar gescheiden zijn. Hierdoor verloor de indrukwekkende centrale Floraliënhal haar iconisch gehalte en magneetfunctie. De Stad Gent maakte in 2013 het ‘Vernieuwingsplan Citadelpark’ op met als doel de volledige site met de verschillende gebouwen op te waarderen.

Om uitvoering te geven aan dat plan, lanceerde sogent een Open Oproep via de Vlaamse Bouwmeester voor onder andere de opmaak van het Masterplan en de renovatie van het ICC. Uit die procedure werd 51N4E samen met NU architectuuratelier als winnaar aangeduid. Zij voeren hun opdracht uit i.s.m. volgende onderaannemers: Bollinger+Grohman sarl, lngenium nv, Kahle Acoustics bvba, Plant en houtgoed bvba, TTAS theaterbouw, ELD, FESG en Altstadt bvba.

Masterplan gebouwencluster

Het ontwerpteam maakte een masterplan op voor de geclusterde gebouwen - het ICC, het SMAK, de Floraliënhal en het Kuipke. Tegelijkertijd startten ze ook aan het ontwerp voor de renovatie van het ICC. Het masterplan werd in juli 2021 door het Gentse stadsbestuur goedgekeurd. Het masterplan stelt 5 ambities en 8 deelstudies voorop en vormt de basis voor de uitwerking van de verdere deelprojecten:

Ambities:

 1. Citadelpark als stadspark waar gebouwen te gast zijn: meer park versus een stedelijke beleving
 2. Verankeren van het park in het stadsweefsel: het park als een rustig eiland versus een knooppunt in het stedelijk weefsel
 3. Floraliënhal als groene stedelijke ruimte: dagdagelijkse toe-eigening versus een geprogrammeerd gebruik
 4. Samenwerking en synergiën tussen de verschillende geclusterde actoren: samenwerking en synergiën versus de autonomie van de actoren
 5. Een park voor de stad, een tuin voor de buurt: aantrekking van stedelijke activiteit versus ademruimte voor de buurt
De Floraliënhal als centrale open plek in het park
De Floraliënhal als centrale open plek in het park, render © 51N4E, NU architectuuratelier

Deelstudies:

 1. Renovatie Floraliënhal als publieke ruimte en kloppend hart van de gebouwencluster
 2. Ondergrondse logistiek onder de Floraliënhal voor alle geclusterde actoren
 3. Reconversie ICC
 4. SMAK wordt uitgebreid met de Casinokop en vormt een wisselwerking met het park
 5. ’t Kuipke als uitbreiding van de Floraliënhal en connectie met het park
 6. Huis van de Cinema als interessante aanvulling op de gebouwencluster
 7. Integratie van een hub voor de groendienst van de stad Gent
 8. FLOR en het FORUM als beheer- en participatieplatform en een gedeelde stadscultuur

Deelprojecten

De opwaardering van het Citadelpark en de uitvoering van het masterplan voor de gebouwencluster gaat stapsgewijs. Het volledige overzicht van alle projecten, vind je op de website van de Stad Gent. Sogent is betrokken bij de volgende deelprojecten: