Uitbreiding S.M.A.K.

Op zoek naar een multidisciplinair ontwerpteam

Het S.M.A.K. (Stedelijk Museum voor Actuele Kunst) in Gent neemt een belangrijke stap naar de uitbreiding waar het museum al zo lang op wacht. Via een open oproep van de Vlaamse Bouwmeester gaat het Gents stadsontwikkelingsbedrijf sogent op zoek naar een multidisciplinair ontwerpteam. Dat team moet het ontwerp opmaken van een vernieuwd S.M.A.K., bestaande uit het huidige gebouw en de Casinokop van de Floraliënhal aan de andere kant van de gebouwencluster.

Cultuur
Adres

Jan Hoetplein 1, 9000 Gent

Partner

Stad Gent - Vlaams Bouwmeester

Status

In voorbereiding

Het S.M.A.K. (Stedelijk Museum voor Actuele Kunst) in Gent neemt een belangrijke stap naar de uitbreiding waar het museum al zo lang op wacht. Via een open oproep van de Vlaamse Bouwmeester gaat sogent op zoek naar een multidisciplinair ontwerpteam. Dat team moet het ontwerp opmaken van een vernieuwd S.M.A.K., bestaande uit het huidige gebouw en de Casinokop van de Floraliënhal aan de andere kant van de gebouwencluster.

S.M.A.K.
(c) Michiel De Cleene

Het S.M.A.K. ligt in het Citadelpark, het grootste stadspark van Gent. De komende jaren wordt de site in zijn geheel opgewaardeerd. Hiervoor werd in 2013 het ‘Vernieuwingsplan voor het Citadelpark, Gent’ goedgekeurd, gevolgd door het masterplan voor de volledige gebouwencluster in 2021. Deze plannen beschrijven een overkoepelende visie en bevatten verschillende deelstudies, waaronder ook de uitbreiding van het S.M.A.K..

Het museum heeft nood aan meer ruimte. Vandaag is er maar net voldoende plaats voor tijdelijke tentoonstellingen. In een nieuw museumgebouw wil S.M.A.K. ook een vaste tentoonstelling realiseren waar 500 werken uit de eigen collectie permanent kunnen getoond worden. Bovendien voldoet het bestaande gebouw vandaag niet aan de internationale museumnormen wat betreft klimaatregeling.

Open Oproep Vlaams Bouwmeester

Via een open oproep van de Vlaams Bouwmeester is sogent op zoek naar een multidisciplinair ontwerpteam. Dat team moet het ontwerp opmaken van een vernieuwd S.M.A.K., bestaande uit het huidige gebouw en de Casinokop van de Floraliënhal aan de andere kant van de gebouwencluster. De opdracht bestaat uit meerdere delen:

  • Ten eerste een toekomstbeeld vormen van het tweeledige S.M.A.K. bestaande uit het huidige gebouw enerzijds, en de Casinokop anderzijds.
  • Ten tweede wordt onderzocht op welke manier beide delen met elkaar verbonden kunnen worden. De volledige studie- en ontwerpopdracht wordt voorafgegaan door de opmaak van een ontwikkelingsvisie.

Voor het project 4601 SMAK Gent werden 53 kandidaturen ingediend bij team Vlaams Bouwmeester.

Op 25 september 2023 kwam de selectiecommissie bijeen en werden volgende kandidaturen weerhouden als geselecteerden om deel te nemen aan de wedstrijdfase van de Open Oproep 4601:

  • TV Xaveer De Geyter Architectenbureau BVBA / ALTSTADT office for architecture,
  • TV aNNo architecten / FELT architectuur & design / MONADNOCK
  • Bureau Caruso St John (in samenwerking met De Smet Vermeulen architecten)
  • TV Christ & Gantenbein AG / Office Kersten Geers David Van Severen
  • TV David Kohn Architects / noA architecten (in samenwerking met Asli Çiçek)

Dankzij de Open Oproep kunnen we het dossier klaarzetten voor de volgende bestuursploegen van De Vlaamse Regering en de stad Gent die in 2024 starten. We maken het huiswerk klaar opdat zij vervolgens kunnen beslissen om het licht definitief op groen te zetten voor dit dossier.

Sami SouguirSchepen van Stadsontwikkeling, Cultuur en voorzitter sogent

Timing

De publicatie van de open oproep gebeurde op 30 juni 2023 via de website van de Vlaamse Bouwmeester. In het najaar 2023 worden de 5 laureaten geselecteerd die uitgenodigd worden om een ontwerpvoorstel uit te werken. Tijdens de zomer van 2024 wordt de laureaat bekendgemaakt.

Lees hier de meest recente nieuwsartikels