Meibloemsite

Een tweede leven voor de vroegere bowling en meubelwinkel

In de Meibloemstraat, maken een voormalige bowling en meubelfabriek plaats voor een nieuw park met buurtfuncties. De Meibloemsite kan zo extra ‘zuurstof’ geven aan de Brugse Poort, één van de dichtst bebouwde wijken van Gent. In afwachting van de definitieve bestemming is er een tijdelijke invulling door Vzw De Meubelfabriek.

Publieke ruimte Ontmoeten
Adres

Meibloemstraat, 9000 Gent, België

Partner

Stad Gent

Status

In voorbereiding

Op dinsdag 18 juni, tussen 16 en 21 uur, organiseren we een inloopmoment op de Meibloemsite. Daar kan je jouw ervaringen delen en krijg je meer informatie over het ontwerpend onderzoek. Via participatie.stad.gent/nl-BE kan je ook online jouw input doorgeven.

Geef hier je input online door via participatie.stad.gent/nl-BE. 

In de Meibloemstraat, tussen de Sparrestraat en de Kastanjestraat, was vroeger een bowling ‘De Meibloem’ en een meubelbedrijf ‘Vandenberghe-Pauvers’ gevestigd. De gebouwen kwamen leeg te staan en de site werd verkocht aan een private ontwikkelaar die er een woonverkaveling wou realiseren. Die plannen gingen niet door en de Stad Gent en sogent kochten de site over met het doel om ze te herbestemmen tot een gedragen project dat past in de wijk.

Het volledige binnengebied is ruim 8.000 m² groot en biedt heel wat mogelijkheden voor een nieuwe invulling met een wijk- en buurtgerichte functie. Het project maakt deel uit van het vervolg op het stadsvernieuwingsproject 'Zuurstof voor de Brugse Poort'. De realisatie van een nieuw park als deel van het parelsnoer aan parken in de Brugsepoort blijft een belangrijke ambitie.

2019 09 04 Wijk Brugse Poort prospectie Stefan Stadsvernieuwing IMG 0928
Meibloemsite, foto © beeldbank Stad Gent 2019

Tijdelijke invulling De Meubelfabriek

Na de aankoop, voerde sogent een aantal ingrepen uit om de site bruikbaar te maken voor tijdelijk gebruik. Eerst sloopten we de bowling en een deel van de meubelfabriek. Daarna saneerden we de delen van de site waar asbest werd aangetroffen. 

De vrijgekomen ruimte werd omgevormd worden tot een tijdelijk buurtparkje. Sinds 2019 organiseert vzw De Meubelfabriek in de overgebleven gebouwen verschillende activiteiten voor jong en oud in afwachting van een definitieve bestemming.

Voorbereiding van de herbestemming

Stad Gent en sogent willen een herbestemming van de Meibloemsite die past in de wijk. Het project voor de definitieve invulling zal samen met de buurt en de wijk verder vormgegeven worden.

De belangrijkste ambitie: de aanleg van een nieuw park. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om aan de site ook ondersteunende of buurtgerichte functies toe te voegen.

De aanleg van een park in een binnengebied in een dichtbevolkte wijk is geen eenvoudige opgave. Daarom wordt eerst een studie uitgevoerd. Die zal de randvoorwaarden en uitgangspunten voor de aanleg van een aangename en veilige publieke ruimte in deze site in kaart brengen. Er wordt ook onderzocht welke mogelijkheden de site biedt voor ontwikkeling. De buurt en de wijk zullen bij dit voorbereidend studiewerk actief betrokken worden. 

Lees hier de meest recente nieuwsartikels