• De voormalige bowling De Meibloem op de Meibloemsite, foto (c) sogent

Meibloemsite

In de Brugse Poort, meer bepaald in de Meibloemstraat, maken een voormalige bowling en meubelfabriek plaats voor buurtfuncties en openbaar groen. De Meibloemsite kan zo extra ‘zuurstof’ geven aan de Brugse Poort, één van de dichtst bebouwde wijken van Gent.

Tussen de Meibloemstraat, de Sparrestraat en de Kastanjestraat bevinden zich de voormalige bowling ‘Meibloem’ en de voormalige meubelfabriek ‘Vandenberghe-Pauvers’ in de Meibloemstraat.

Plannen van de vorige eigenaar om hier een woonontwikkeling te realiseren, konden niet verwezenlijkt worden. Daarop kochten de Stad Gent en sogent de site over.

Het volledige binnengebied is ruim 8.000 m² groot en biedt heel wat mogelijkheden voor een nieuwe invulling. Op vraag van de buurt zal de bestaande bebouwing hier plaats maken voor een nieuwe ontmoetingsplek voor de buurt en openbaar groen. Dit project maakt deel uit van het stadsvernieuwingsproject 'Zuurstof voor de Brugse Poort' 

Eerste werkzaamheden in functie van tijdelijk gebruik

Stad Gent en sogent willen met de herbestemming van de Meibloemsite een publiek project realiseren met een positieve uitstraling, dat helemaal past in de wijk. Hiervoor zal een participatietraject opgestart worden met de buurt, om de definitieve bestemming concreet vorm te geven. In afwachting van de definitieve bestemming organiseert vzw De Meubelfabriek er tijdelijke invulling. Meer informatie kan je terugvinden op hun website.

De grote site leent zich zowel voor binnen-als buitenactiviteiten. Daarom werden de bowling en een deel van de meubelfabriek gesloopt en werden delen van de grond op de site gesaneerd, aangezien daar - net zoals in delen van de te slopen bebouwing - asbest is aangetroffen. Sogent liet het asbest veilig en zorgvuldig verwijderen. 

De resterende gebouwen werden weer aangesloten op het elektriciteitsnet en ook opnieuw veilig gemaakt in functie van tijdelijk gebruik vanaf 2019.

 

Samenwerking
Stad Gent
Adres
Meibloemstraat
9000 Gent
België
Status
In voorbereiding
Ligging
Nieuws
Groot openingsfeest voor tijdelijke invulling op de MeibloemsiteLees meer
Tijdelijke invulling 'De Meubelfabriek' start op de Meibloemsite...Lees meer
Start sloopwerken Meibloemsite geeft zuurstof aan Brugse PoortLees meer