• De projectsite aan de Meulestedekaai, foto (c) Stad Gent

Meulestedekaai

Sogent onderzoekt de mogelijkheden om aan de Meulestedekaai een innovatief woonproject te realiseren, aangevuld met buurtondersteunende functies. In afwachting van die realisatie kunnen de terreinen tijdelijk gebruikt worden door de buurt.

De site

Aan de Meulestedekaai, vlak bij de Voorhaven in het noorden van het eiland Muide-Meulestede, ligt het voormalige bedrijventerrein Ateljee. In het najaar van 2018 verhuist vzw Ateljee (een maatwerkbedrijf met tewerkstellingsprojecten) haar activiteiten naar de UCO-site. Hierdoor komen de terreinen aan de Meulestedekaai vrij.

Concreet gaat het om een deel van de meest zuidelijk gelegen gronden tussen de Meulestedekaai en de Meulesteedsesteenweg. De site is momenteel een verhard terrein met daarop onder andere twee grote loodsen. Tussen de bebouwing en het sociale wijkrestaurant ’t Oud Postje aan de Meulesteedsesteenweg ligt een stuk braakliggend terrein.

De site is één van de te ontwikkelen gebieden binnen het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen.

Onderzoek naar de definitieve invulling

In opdracht van de Stad Gent onderzoekt sogent de mogelijkheden om op deze terreinen innovatieve woonvormen te realiseren. Langs de waterkant zouden er op die manier kwalitatieve woningen kunnen komen. Sogent ondernam eerder al stappen om innovatieve woonvormen te stimuleren in de buurt. Zo ondersteunde het stadsontwikkelingsbedrijf een CLT-project in de Goedendagstraat, vlakbij de Meulestedekaai.

Tijdelijke invulling

Gedurende het onderzoek en in afwachting van de definitieve invulling van de site zetten sogent en de Stad Gent in op tijdelijke invulling. Die zal lopen van 1 februari 2019 tot en met 31 december 2021. De tijdelijke invulling moet een meerwaarde zijn voor de buurt en tegelijk ook een economische insteek hebben.

Voor het beheer en de coördinatie van de tijdelijke invulling zoeken de Stad Gent en sogent via een open oproep naar een organisatie die actief is in de maakeconomie. Die organisatie krijgt de opdracht om de activiteiten van de verschillende spelers op de site te coördineren. Ook zal ze methodieken dienen te ontwikkelen om andere loodsen en werkplaatsen in de wijk te activeren. De organisatie kan mogelijk zelf een deel van de gebouwen innemen voor een activiteit in de maakeconomie.

De oproep kunt u op deze pagina in de rechter kolom downloaden. (Zie downloads)

Het braakliggende terrein in het binnengebied wordt tijdelijk als stadsakker ingericht door het sociaal wijkrestaurant ’t Oud Postje. Daarnaast komen er op de site ook tijdelijk enkele aansluitende buurtfuncties, zoals een solidaire buurtwinkel (vzw CLT, vzw sociale kruidenier en vzw Vrienden van Meulestede) en een worstelclub (Worstelclub Kampioen Gent).

Samenwerking
Stad Gent
Adres
Meulestedekaai 1
9000 Gent
België
Status
In voorbereiding
Ligging
Nieuws
Gezocht: coördinator en maakbedrijf voor tijdelijke invulling op de...Lees meer