Meulestedekaai

Werkhuizen Bulb vzw en worstelclub Kampioen vzw in afwachting van definitieve invulling

Sogent onderzoekt de mogelijkheden om aan de Meulestedekaai een innovatief woonproject te realiseren, aangevuld met buurtondersteunende functies. In afwachting van die realisatie kunnen de terreinen tijdelijk gebruikt worden door de buurt.

Ontmoeten Economie Wonen
Adres

Meulestedekaai 1, 9000 Gent, België

Partner

Stad Gent

Status

In uitvoering

De site

Aan de Meulestedekaai, vlak bij de Voorhaven in het noorden van het eiland Muide-Meulestede, lag het voormalige bedrijventerrein Ateljee. In het najaar van 2018 verhuisde vzw Ateljee (een maatwerkbedrijf met tewerkstellingsprojecten) haar activiteiten naar de UCO-site. Hierdoor kwamen de terreinen aan de Meulestedekaai vrij.Concreet gaat het om een deel van de meest zuidelijk gelegen gronden tussen de Meulestedekaai en de Meulesteedsesteenweg. De site is momenteel een verhard terrein met daarop onder andere twee grote loodsen. Tussen de bebouwing en het sociale wijkrestaurant ’t Oud Postje aan de Meulesteedsesteenweg ligt een stuk braakliggend terrein.De site is één van de te ontwikkelen gebieden binnen het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen.

Onderzoek naar de definitieve invulling

In opdracht van de Stad Gent onderzoekt sogent de mogelijkheden om op deze terreinen innovatieve woonvormen te realiseren. Langs de waterkant zouden er op die manier kwalitatieve woningen kunnen komen. Sogent ondernam eerder al stappen om innovatieve woonvormen te stimuleren in de buurt. Zo ondersteunde het stadsontwikkelingsbedrijf een CLT-project in de Goedendagstraat, vlakbij de Meulestedekaai.

Tijdelijke invulling

Gedurende het onderzoek en in afwachting van de definitieve invulling van de site hebben sogent en de Stad Gent ingezet op tijdelijke invullingen.

Dit resulteert in een combinatie van de noden uit de buurt met verenigingen die zowel een meerwaarde zijn voor de buurt en tegelijk ook een economische insteek hebben.

Werkhuizen Bulb vzw is een makerspace, die een van de loodsen op de site in beheer genomen heeft via een open oproep. Ze stellen ruimte ter beschikking aan maakeconomie en aan de buurt en stimuleren samenwerking om de creativiteit onderling te bevorderen.

Op de site is ook de worstelclub Kampioen vzw aanwezig, die reeds in de buurt gevestigd was, maar door plaats tekort niet meer op hun toenmalige locatie terecht konden.

Ook is er sinds 2021 een solidaire buurtwinkel (Supermerkade) gevestigd in een deel van de loodsen. De Supermerkade biedt een antwoord aan de nood van de buurt aan betaalbare basisproducten in de wijk.

De tijdelijke invullingen lopen van 1 februari 2019 tot en met 31 december 2023.