• Project Gent-Sint-Pieters

Project Gent-Sint-Pieters

Het station Gent-Sint-Pieters is ruim een eeuw oud en wordt onderworpen aan een grondige verjoningskuur. Maar ook haar onmiddellijke omgeving moet aangepast worden aan de behoeften van de 21ste eeuw. Met het Project Gent Sint-Pieters focust de Stad Gent op één van de belangrijkste strategische realisaties tijdens de komende twintig jaar. Sogent staat in voor de uitvoering van enkele concrete projecten.

Het Project Gent Sint-Pieters

Het station Gent-Sint-Pieters is gebouwd aan de vooravond van de Wereldtentoonstelling van 1913. Het werd de motor voor de ontwikkeling van een heel nieuw stadsdeel. Ongeveer een eeuw later staan we voor een operatie van dezelfde omvang: het station en zijn omgeving aanpassen aan de behoeften van de 21ste eeuw.

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, het wettelijk kader dat aangeeft hoe de diverse overheden moeten omgaan met onze schaarse ruimte met het oog op kwaliteit, wordt de stationsomgeving omschreven als een "gemengde ontwikkelingspool voor wonen en werken". Daarmee wordt het Project Gent Sint-Pieters voor de Stad Gent een van de belangrijkste strategische realisaties tijdens de komende twintig jaar.

Het Project heeft als doelstelling om de directe stationsbuurt op een kwalitatieve manier te ontwikkelen. Wonen, werken en vrijetijd moeten daarbij hand in hand gaan. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan openbaar vervoer en openbaar groen. Braakliggende of onderbenutte terreinen in de omgeving van het station krijgen een hoogwaardige invulling.

Sogent staat in voor de uitvoering van enkele concrete projecten, zoals Rinkkaai, het Rijsenbergpark en het S-gebouw.

Rinkkaai

Aan de Koningin Fabiolalaan, tussen het station Gent-Sint-Pieters en het recreatiedomein Blaarmeersen, ontwikkelt sogent een nieuw stadsdeel. Het project Rinkkaai voorziet in een 300-tal nieuwe woningen, ruimte voor buurtwinkels en buurtondersteunende functies.

Rijsenbergpark

Eveneens aan de Koningin Fabiolalaan, naast het project Rinkkaai, staat sogent in voor de ontwikkeling van het Rijsenbergpark dat met 6.300m² zal zorgen voor een aangename, groene afwisseling tussen de nieuwe bebouwing.

S-gebouw

Aan de zuidzijde van het station Gent-Sint-Pieters ontwikkelen sogent en de Stad Gent een nieuw gebouw en een nieuw plein. Het gebouw dat omwille van zijn vorm voorlopig het S-gebouw genoemd wordt, zal een gemengde invulling krijgen. De gelijkvloerse verdieping zal plaats bieden aan commerciële en /of publieksgerichte functies. Daarboven komen voornamelijk woningen. Het gebouw zal ook de wand vormen van het nieuw aan te leggen plein; het Koningin Mathildeplein.

Meer info

Wenst u meer informatie over de ontwikkelingen aan het station Gent-Sint-Pieters, neem dan zeker een kijkje op de website van het Project Gent Sint-Pieters.

 

Samenwerking
Infopunt Project Gent Sint-Pieters
Status
In uitvoering
Ligging