• Impressie van het project Rederplein, ontwerp (c) BULK architecten

Redersplein

Op de kop van Meulestede komt een woonproject. Sogent ontwikkelt er samen met Adelaar Properties 50 wooneenheden met eengezinswoningen in de Albatrosstraat en appartementen aan de waterkant. De nieuwe woonontwikkeling brengt ook een versnelde heraanleg van de straten, het plein, de kade en nieuwe groenzones met zich mee.

Woonontwikkeling en heraanleg openbaar domein

De kop van Meulestede is een unieke plek in het noorden van de stad waar de stad stopt en de haven begint. Het braakliggend terrein naast de Sint-Antonius Abtkerk is vroeger altijd bewoond geweest. Sinds de afbraak van de woningen in de jaren 70 wacht deze plek op een nieuwe invulling. Sinds augustus 2017 is voor deze zone een Ruimtelijk Uitvoeringsplan van kracht (RUP 167 - Stedelijk wonen). De Stad Gent en sogent hebben de kop van Meulestede dan ook altijd als bouwzone beschouwd.

Het nieuwe project biedt het stadsontwikkelingsbedrijf de kans om woningen te realiseren, terwijl de Stad Gent het project aangrijpt om van het Redersplein met de Sint-Antonius Abtkerk opnieuw een ontmoetingsplaats te maken en om de Albatrosstraat en de Meeuwstraat versneld heraan te leggen met een maximale groene invulling. Naast de geplande woonontwikkeling wordt Meulestedepark gevrijwaard als park en bekijkt de Stad momenteel hoe ook het openbaar domein in de omgeving van de Marseillestraat groener kan gemaakt worden en kan blijven.

Bewoners kunnen in het verdere traject mee nadenken over de heraanleg van de straten en pleinen en de inrichting van groenzones en de kaai. De heraanleg van het openbaar domein vormt een onderdeel van het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen.

Twee stadsontwikkelingsprojecten maken sprongen voorwaarts

Het woonproject kwam in de zomer van 2017 in een stroomversnelling terecht dankzij een grondruil. In de Brugse Poort wachtten de voormalige Bowling ‘De Meilbloem’ en de aanpalende voormalige meubelfabriek ‘Pauwels-Vandenberghe’, eigendom van Adelaar Properties, op een nieuwe bestemming. Plannen om hier een woonontwikkeling te realiseren, konden niet verwezenlijkt worden.

Ontwikkelaar Adelaar Properties en sogent werkten aan een ruilovereenkomst. Sogent werd hierdoor reeds eigenaar van de ‘Meibloemsite’ in de Brugse Poort. Hier kan het stadsontwikkelingsbedrijf een site met buurtgerichte functies en openbaar groen ontwikkelen, in een zeer dichtbebouwde buurt. In ruil kan Adelaar Properties de woonontwikkeling aan het Redersplein realiseren. Op die manier krijgen twee stadsontwikkelingsprojecten nieuwe, versnelde perspectieven op herbestemming.

Verschillende woontypes

De 50 woningen in het project Redersplein worden allemaal private woningen, gerealiseerd door projectontwikkelaar Adelaar Properties bvba. Verderop in de wijk zijn de bouw van een Community Land Trust-project (een nieuwe vorm van betaalbaar wonen waarbij bewoners eigenaar worden van een huis zonder de grond), assistentieflats van het OCMW en sociale woningen in voorbereiding. Op die manier krijgt de wijk een mix van woontypes.

Het architectenbureau BULK architecten ontwerpt de woningen voor het Redersplein. Het bureau was al eerder betrokken bij het Masterplan Meulestede Noord dat in 2014 werd opgemaakt in opdracht van de Vlaamse Bouwmeester. Het Masterplan was een denkoefening over waar en hoe verschillende woontypes in Meulestede kunnen gebouwd worden en wat dit betekent voor de inrichting van groenzones en straten. Sindsdien is dit plan sterk gewijzigd op basis van feedback van de buurt en stadsdiensten.

9 Eengezinswoningen komen in de Albatrosstraat tegenover de bestaande woningen. De woningen zullen minstens drie slaapkamers hebben. 35 appartementen worden gebouwd met zicht op de kaai en 6 gestapelde woningen komen er op de kop van de Albatrosstraat. Het gaat om één-, twee- en drieslaapkamerappartementen. Er worden ook twee buurtgerichte functies voorzien, met name een atelierruimte aan de kant van de Steenweg en een commerciële ruimte op het gelijkvloers aan het Redersplein. In het binnengebied komen een gemeenschappelijke groene tuin en ruimte voor fietsenstallingen. De auto’s van de nieuwe bewoners kunnen terecht in een ondergrondse parking.

Feedback uit de buurt

Op 11 september 2017 werd het project aan buurtbewoners en geïnteresseerden voorgesteld. De presentatie die toen werd gegeven kunt u in de kolom hiernaast downloaden. Op de plannen kwam toen heel wat feedback, voornamelijk met betrekking tot het hoogteaccent, de schaduwwerking op de bestaande woningen en de aanleg van het kadeplein.

De ontwerpers en de ontwikkelaar zijn met die feedback verder aan de slag gegaan om het voorontwerp te verbeteren. Het resultaat is een aangepast plan met onder andere een beperktere hoogte (tot maximum 6 bouwlagen), publiek groen aan de kant van de kade, een atelierruimte en een commerciële ruimte die zullen ingevuld worden volgens de noden van de buurt.

Het nieuwe ontwerp werd door de architecten in november 2017 voorgesteld aan sogent, de ontwikkelaar en de stadsdiensten. Ook deze presentatie kunt u op deze pagina downloaden (rechts bovenaan). Dit aangepaste ontwerp werd opnieuw aan de buurt voorgesteld tijdens een infomoment op 11 december 2017. 

In het voorjaar van 2019 werd op de site archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. De ontwikkelaar neemt nu de nodige stappen om voor het project de vergunning te bekomen.

Architect
BULK Architecten
Samenwerking
Stad Gent - Adelaar Properties
Adres
Redersplein
9000 Gent
België
Status
In voorbereiding
Ligging
Nieuws
Meibloemsite geeft zuurstof aan de Brugse PoortLees meer
Een nieuwe kop voor MeulestedeLees meer