• Visualisatie van het park in het project Rinkkaai, ontwerp (c) Rinkkaai nv
  • Visualisatie van het park in het project Rinkkaai, ontwerp (c) Rinkkaai nv
  • Visualisatie van het Parkplein in het project Rinkkaai, ontwerp (c) Rinkkaai nv
  • Visualisatie van het Kaaiplein in het project Rinkkaai, ontwerp (c) Rinkkaai nv
  • Visualisatie van het Buurtplein in het project Rinkkaai, ontwerp (c) Rinkkaai nv
  • Maquette ontwerp Rikkaai, ontwerp (c) KCAP architects & planners, EVR-architecten en Omgeving
  • Maquette ontwerp Rikkaai, ontwerp (c) KCAP architects & planners, EVR-architecten en Omgeving
  • Maquette ontwerp Rikkaai, ontwerp (c) KCAP architects & planners, EVR-architecten en Omgeving

Rinkkaai

Aan de Koningin Fabiolalaan, vlakbij het station Gent-Sint-Pieters en het recreatiedomein Blaarmeersen, ontwikkelt sogent een nieuw stadsdeel. Het project Rinkkaai voorziet in een 300-tal nieuwe woningen, ruimte voor buurtwinkels en buurtondersteunende functies.

Het Project Gent Sint-Pieters

De ontwikkeling van de gronden aan de Koningin Fabiolalaan kadert in de globale ontwikkeling van de stationsbuurt Gent-Sint-Pieters. Het station en haar onmiddellijke omgeving zijn ruim een eeuw oud en aan een grondige vernieuwing toe. Om alle grote werken die daarmee gepaard gaan in goede banen te leiden, werd het Project Gent-Sint-Pieters in het leven geroepen.

Het Project Gent Sint-Pieters heeft als doelstelling om de directe stationsbuurt op een kwalitatieve manier te ontwikkelen. Wonen, werken en vrijetijd moeten daarbij hand in hand gaan. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan openbaar vervoer en openbaar groen. Ook braakliggende of onderbenutte terreinen in de omgeving van het station krijgen een hoogwaardige invulling. In 2006 werd hiervoor een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Stationsomgeving Gent Sint-Pieters, Koningin Fabiolalaan’ goedgekeurd.

Zones A, B en C

Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Stationsomgeving Gent Sint-Pieters, Koningin Fabiolalaan’ deelt de Fabiolalaan op in drie zones: zone A, B en C, die samen één groot ontwikkelingsgebied vormen dat zich uitstrekt vanaf het Koningin Maria-Hendrikaplein tot aan de Snepkaai.

Zones B en C zijn eigendom van sogent.

Op zoek naar een private partner

Voor de ontwikkeling van zone C ging sogent op zoek naar een private partner. Dit is het deel tussen de Suzanne Lilarstraat en de Snepkaai of de projectzone van de Fabiolalaan die het dichtst aansluit bij de Blaarmeersen. Als resultaat van een ontwerpwedstrijd kwam het project Rinkkaai van het team Alides, Nacarat en Cores Development als eerste uit de bus.

Zelf treedt het stadsontwikkelingsbedrijf op als coördinator van het project en staat het in voor de realisatie vaan een fietsbrug die vanuit de nieuwe wijk verbinding zal maken met de Blaarmeersen en voor de realisatie van het aanpalende wijkpark dat de overgang vormt naar de zone B van de gebiedsontwikkeling.

Wonen aan het park

Het ontwerp Rinkkaai voorziet in een 300-tal nieuwe woningen, ruimte voor buurtwinkels en buurtondersteunende diensten. Deze functies worden verspreid over zes gebouwen, waaronder twee woontorens en vier lagere gebouwen.

Het ontwerp is gebaseerd op het paviljoenmodel: de gebouwen worden ingeplant in een groene omgeving, die de overgang moet vormen tussen de Blaarmeersen en het toekomstig Rijsenbergpark.

Daar waar de woontorens in contact komen met de publieke ruimte, worden ontmoetingsruimtes gecreëerd, zoals het Kaaiplein, het Buurtplein en het Parkplein.

Duurzaamheid troef

Rinkkaai wordt een nieuwe, duurzame wijk waarmee de stad Gent zich kan profileren. In deze wijk is duurzaamheid niet zomaar een duur modewoord. Rinkkaai integreert verschillende innovatieve concepten die men in een hedendaagse stadsontwikkeling mag verwachten.

Zo wordt een volledig passief en bijna energie neutraal (BEN) energieconcept mogelijk gemaakt door een maximaal gebruik van hernieuwbare energie en de aanwezigheid van een warmtenet gekoppeld aan warmteproductie via rivierwater en warmterecuperatie uit afvalwater. Ook levensbestendig wonen zal hier mogelijk zijn. De meeste appartementen worden namelijk integraal aanpasbaar gebouwd, zodat ze, wanneer dat nodig zou zijn, toegankelijk blijven voor minder mobiele personen.

Hoewel het project uitsluitend voorziet in appartementen, wordt een grote mix aan verschillende types voorzien met grote en kleine appartementen, appartementen voor co-housing, serviceflats, duplexappartementen en budgetwoningen. Daarnaast moet er aandacht gaan naar de gezinsvriendelijkheid van de appartementen.

Meer info

Wenst u meer informatie over de ontwikkelingen aan het station Gent-Sint-Pieters, neem dan zeker een kijkje op de website van het Project Gent Sint-Pieters.

Architect
EVR-architecten - Fris in het landschap - KCAP architects & planners - Studiebureau Omgeving
Samenwerking
Stad Gent - Alides - Nacarat - Cores Development
Adres
Koningin Fabiolalaan
9000 Gent
België
Status
In voorbereiding
Ligging
Nieuws
Nieuw openbaar onderzoek verkavelingsvergunning RinkkaaiLees meer
Twee nieuwe Gentse basisscholenLees meer
Aanvraag verkavelingsvergunning voor RinkkaaiLees meer