Rinkkaai

Een 300-tal nieuwe woningen, ruimte voor buurtwinkels en buurtondersteunende functies

Aan de Koningin Fabiolalaan, vlakbij het station Gent-Sint-Pieters en het recreatiedomein Blaarmeersen, ontwikkelt sogent een nieuw stadsdeel. Het project Rinkkaai voorziet in een 300-tal nieuwe woningen, ruimte voor buurtwinkels en buurtondersteunende functies.

Ontmoeten Economie (werken) Wonen
Adres

Koningin Fabiolalaan, 9000 Gent, België

Partner

Stad Gent - Alides - Nacarat - Cores Development

Status

In voorbereiding

Het Project Gent Sint-Pieters

De ontwikkeling van de gronden aan de Koningin Fabiolalaan kadert in de globale ontwikkeling van de stationsbuurt Gent-Sint-Pieters. Het station en haar onmiddellijke omgeving zijn ruim een eeuw oud en aan een grondige vernieuwing toe. Om alle grote werken die daarmee gepaard gaan in goede banen te leiden, werd het Project Gent-Sint-Pieters in het leven geroepen.

Het Project Gent Sint-Pieters heeft als doelstelling om de directe stationsbuurt op een kwalitatieve manier te ontwikkelen. Wonen, werken en vrijetijd moeten daarbij hand in hand gaan. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan openbaar vervoer en openbaar groen. Ook braakliggende of onderbenutte terreinen in de omgeving van het station krijgen een hoogwaardige invulling. In 2006 werd hiervoor een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Stationsomgeving Gent Sint-Pieters, Koningin Fabiolalaan’ goedgekeurd.

Zones A, B en C

Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Stationsomgeving Gent Sint-Pieters, Koningin Fabiolalaan’ deelt de Fabiolalaan op in drie zones: zone A, B en C, die samen één groot ontwikkelingsgebied vormen dat zich uitstrekt vanaf het Koningin Maria-Hendrikaplein tot aan de Snepkaai.

Zones B en C zijn eigendom van sogent.

Op zoek naar een private partner

Voor de ontwikkeling van zone C ging sogent op zoek naar een private partner. Dit is het deel tussen de Suzanne Lilarstraat en de Snepkaai of de projectzone van de Fabiolalaan die het dichtst aansluit bij de Blaarmeersen. Als resultaat van een ontwerpwedstrijd kwam het project Rinkkaai van het team Alides, Nacarat en Cores Development als eerste uit de bus.

Zelf treedt het stadsontwikkelingsbedrijf op als coördinator van het project en staat het in voor de realisatie vaan een fietsbrug die vanuit de nieuwe wijk verbinding zal maken met de Blaarmeersen en voor de realisatie van het aanpalende wijkpark dat de overgang vormt naar de zone B van de gebiedsontwikkeling.

Wonen aan het park

Het ontwerp Rinkkaai voorziet in een 300-tal nieuwe woningen, ruimte voor buurtwinkels en buurtondersteunende diensten. Deze functies worden verspreid over zes gebouwen, waaronder twee woontorens en vier lagere gebouwen.

Het ontwerp is gebaseerd op het paviljoenmodel: de gebouwen worden ingeplant in een groene omgeving, die de overgang moet vormen tussen de Blaarmeersen en het toekomstig Rijsenbergpark.

Daar waar de woontorens in contact komen met de publieke ruimte, worden ontmoetingsruimtes gecreëerd, zoals het Kaaiplein, het Buurtplein en het Parkplein.

Duurzaamheid troef

  • Bijna Energie Neutrale (BEN) buurt
  • Een totale score van 85% op duurzaamheidsmeter
  • Zuivering & hergebruik grijs afvalwater
  • Duurzaam & collectief energieconcept
  • Groendaken & gevelgroen

Rinkkaai wordt een nieuwe, duurzame wijk waarmee de stad Gent zich kan profileren. Rinkkaai integreert verschillende innovatieve concepten die men in een hedendaagse stadsontwikkeling mag verwachten.

Zo wordt een volledig passief en bijna energie neutraal (BEN) energieconcept mogelijk gemaakt door een maximaal gebruik van hernieuwbare energie en de aanwezigheid van een warmtenet gekoppeld aan warmteproductie via rivierwater en warmterecuperatie uit afvalwater. Ook levensbestendig wonen zal hier mogelijk zijn. De meeste appartementen worden namelijk integraal aanpasbaar gebouwd, zodat ze, wanneer dat nodig zou zijn, toegankelijk blijven voor minder mobiele personen.

Betaalbaarheid

Hoewel het project uitsluitend voorziet in appartementen, wordt een grote mix aan verschillende types voorzien met grote en kleine appartementen, appartementen voor co-housing, serviceflats, duplexappartementen en budgetwoningen. 40% van de appartementen is voorzien voor budget-koopwoningen. Daarnaast moet er aandacht gaan naar de gezinsvriendelijkheid van de appartementen.

Focus op ontmoeting

Het ontwerp zet sterk in op het ontstaan van een nieuwe gemeenschap door ruimte te geven aan ontmoeting. Het voorziet verschillende ontmoetingsplaatsen waaronder een park, pleinen, ruimtes met buurtgericht commerciële functies zoals een apotheek, een buurtwinkel....Die functies richten zich ook naar de bestaande Rijsenbergbuurt. De daken zullen niet alleen dienen voor energieopwekking, ze krijgen ook een gemeenschapsgerichte functie voor nieuwe bewoners. Deze functies verschillen per gebouw en worden bijvoorbeeld ingericht met een moestuin, een speellandschap, serres, een zonneterras.

Meer info

Voor het bouwproject Rinkkaai is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Dit kadert in het eerder goedgekeurde verkavelingsplan.

Voor meer informatie kan je terecht op de website van het Project Gent Sint-Pieters.