Rinkkaai

308 nieuwe woningen in een groene omgeving

Aan de Koningin Fabiolalaan, vlakbij het station Gent-Sint-Pieters, ontwikkelt sogent een nieuw stadsdeel. Het project Rinkkaai voorziet in 308 nieuwe woningen, ruimte voor buurtwinkels en buurtondersteunende functies. Deze functies worden verspreid over zes gebouwen. De gebouwen worden ingeplant in een groene omgeving, die de overgang moet vormen tussen de Blaarmeersen en het toekomstige Rijsenbergpark.

Ontmoeten Wonen
Adres

Koningin Fabiolalaan, 9000 Gent, België

Partner

Stad Gent - Alides - Nacarat - Cores Development

Status

In voorbereiding


In de zone C, tussen de Suzanne Lilarstraat en de Snepkaai, langs de Koningin Fabiolalaan komt het project Rinkkaai dat gericht is op wonen. Daarnaast komen er ook enkele buurtgerichte commerciële en ondersteunende diensten. Naast het project komt ook een wijkpark. Een fietsbrug zal de nieuwe wijk verbinden met de Blaarmeersen aan de andere kant van de Leie. 

Het project beschikt sinds februari 2024 over een definitief uitvoerbare vergunning. Volgens de huidige planning zullen de werkzaamheden na de zomer starten en trekken de eerste bewoners er eind 2027 in.

Sogent werkt voor het project Rinkkaai samen met het team van Alides, Nacarat en Cores Development. Zij kwamen als winnaar uit de bus van een ontwerpwedstrijd.

Wonen aan het park

Het ontwerp Rinkkaai voorziet in 308 nieuwe woningen, ruimte voor buurtwinkels en buurtondersteunende functies. Deze laatste worden verspreid over zes gebouwen, waaronder 2 woontorens en 4 lagere gebouwen.

Het ontwerp is gebaseerd op het paviljoenmodel: de gebouwen worden ingeplant in een groene omgeving, die de overgang moet vormen tussen de Blaarmeersen en het toekomstig Rijsenbergpark. Daar waar de woontorens in contact komen met de publieke ruimte, worden ontmoetingsruimtes gecreëerd, zoals het Kaaiplein, het Buurtplein en het Parkplein.

Rinkkaai richt zich naar een breed publiek, waarbij ook de betaalbaarheid niet uit het oog wordt verloren. In samenwerking met sogent zijn er ook budget woningen voorzien. Daarnaast komt er een grote mix van verschillende types woningen met grote en kleine appartementen, appartementen voor co-housing, serviceflats en duplexappartementen.

Ruimte voor ontmoeting

Het ontwerp geeft veel ruimte aan ontmoeting. Zo zijn er verschillende ontmoetingsplaatsen voorzien waaronder een park en pleinen, maar ook ruimtes met buurtgerichte commerciële functies. Die functies richten zich ook naar de bestaande Rijsenbergbuurt.

De daken zullen niet alleen dienen voor energieopwekking, ze krijgen ook een gemeenschapsgerichte functie voor nieuwe bewoners. Deze functies verschillen per gebouw en worden bijvoorbeeld ingericht met een moestuin, een speellandschap, serres, een zonneterras.

Aandacht voor duurzaamheid

Rinkkaai wordt een bijna-energieneutrale (BEN) wijk. Om dit te bereiken wordt er maximaal rekening gehouden met compactheid, oriëntatie en schaduw, echter zonder in te boeten op woonkwaliteit. Voor het resterende energieverbruik zet Rinkkaai in op hernieuwbare energiebronnen (o.a. een geothermisch warmtenet, pv-panelen en zonnecollectoren). Neerslag wordt zo lang mogelijk vastgehouden, hergebruikt en gebufferd vooraleer het afgevoerd wordt. Afvalwater wordt gezuiverd en hergebruikt waar mogelijk.

Voor meer informatie kan je terecht op de website van het Project Gent Sint-Pieters of Rinkkaai.

Het Project Gent Sint-Pieters

De ontwikkeling van de gronden aan de Koningin Fabiolalaan kadert in de globale ontwikkeling van de stationsbuurt Gent-Sint-Pieters. Het station en haar onmiddellijke omgeving zijn ruim een eeuw oud en aan een grondige vernieuwing toe. Om alle grote werken die daarmee gepaard gaan in goede banen te leiden, werd het Project Gent-Sint-Pieters in het leven geroepen.

Het Project Gent Sint-Pieters heeft als doelstelling om de directe stationsbuurt op een kwalitatieve manier te ontwikkelen. Wonen, werken en vrijetijd moeten daarbij hand in hand gaan. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan openbaar vervoer en openbaar groen. Ook braakliggende of onderbenutte terreinen in de omgeving van het station krijgen een hoogwaardige invulling. In 2006 werd hiervoor een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Stationsomgeving Gent Sint-Pieters, Koningin Fabiolalaan’ goedgekeurd.

Zones A, B en C

Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Stationsomgeving Gent Sint-Pieters, Koningin Fabiolalaan’ deelt de Fabiolalaan op in drie zones: zone A, B en C, die samen één groot ontwikkelingsgebied vormen dat zich uitstrekt vanaf het Koningin Maria-Hendrikaplein tot aan de Snepkaai. Zones B en C zijn eigendom van sogent.

Lees hier de meest recente nieuwsartikels