• luchtfoto, foto (c) google
  • luchtfoto Agaatstraat, foto (c) google
  • luchtfoto Berkhoutsheide, foto (c) google

Sociale woningbouw Nieuw Gent

Het Bestuursakkoord 2019-2024 voorziet een verhoging van het aantal sociale woningen binnen de Stad Gent. Om deze woningen sneller te kunnen realiseren werd er gezocht naar alternatieve bouw- en financieringsvormen waarvoor sogent werd ingeschakeld.

Sogent dient een 55-tal nieuwe sociale woningen binnen 2025 te realiseren en te verkopen aan een sociale huisvestingsmaatschappij.

Deze woningen zullen in de wijk Nieuw Gent gebouwd worden op de percelen aan de Agaatstraat en de Berkhoutsheide.

Aanpak:

Op beide gronden worden de garageboxen in de toekomst afgebroken. In de Agaatstraat komen er een 30-tal sociale appartementen met bijhorende private parkeerplaatsen en veel openbaar groen.

In de Berkhoutsheide komen er een 25-tal sociale appartementen met bijhorende private parkeerplaatsen eveneens met openbaar groen. 

Er wordt een mix voorzien van appartementen met 1 slaapkamer tot en met 3 slaapkamers.

Timing:

De aanpak van deze gronden is nog niet voor meteen. Voor de aankoop van de gronden, werd onlangs een verkavelingsvergunningsaanvraag bij de Stad Gent ingediend. Het dossier zal kunnen bekeken worden via het omgevingsloket op moment van openbaar onderzoek. Ook de architect en de aannemer moeten nog gezocht worden.

Ten vroegste in het voorjaar van 2023 zal het ontwerp van beide gebouwen klaar zijn. De afbraak van de garages staat momenteel gepland in 2022. Tot dan kunnen de garageboxen nog gebruikt worden. 

Gebouwen:

Hoe de gebouwen en de groenzone er zullen uitzien weten we vandaag nog niet.

Wel zijn volgende randvoorwaarden al gekend:

In de Agaatstraat komt een maximale bouwvolume van 15 meter diep op 65 meter breed op een minimale afstand van 20 meter van de woningen in de Carneoolstraat. Het gebouw zal ongeveer 16 meter hoog zijn. Vanuit de Carneoolstraat zal de private parking bereikbaar zijn. Een nieuw wandelpad met brandweerweg zal de Agaatstraat met de Diamantstraat verbinden. Het gebouw en de tuin van het Joc blijven behouden. De rest van de grond wordt openbare groenzone.

In de Berkhoutsheide komt het nieuwe bouwvolume in het verlengde van het lage gebouw in de Berkhoutsheide. Aan de Leebeek knikt het gebouw. Het gebouw komt op 10 meter van de Leebeek. De maximale diepte van het gebouw is 12 meter. Zo is er altijd minstens 10 meter afstand tot de achterburen. Het gebouw zal ongeveer 13 meter hoog zijn. Vanop de kop van de Berkhoutsheide zal de private parking bereikbaar zijn. Voor het gebouw komen een nieuwe brandweerweg, een wandelpad en openbare groenzone.

Adres
Berkhoutsheide
Agaatstraat
9000 Gent
België
Status
In voorbereiding
Ligging