Stadsgebouw K. Fabiolalaan

Scholencluster Gent - Ninove

Net zoals in de rest van Vlaanderen, is de nood aan nieuwe scholen in Gent groot. Door de vele inspanningen van de voorbije jaren is er voor ieder kind een plaats op de basisschool, maar met de komst van nieuwe woonontwikkelingen wil de Stad nog een tandje bijsteken.

Scholen en kinderopvang
Adres

Koningin Fabiolalaan, 9000 Gent

Partner

Stad Gent

Status

In voorbereiding

Om de scholenbouw een duwtje in de rug te geven, neemt Stad Gent - samen met Stad Ninove – deel aan het DBFM-programma van de Vlaamse overheid. Deze alternatieve vorm van financiering zal leiden tot scholencluster Gent-Ninove - de bouw van drie nieuwe gebouwen, waarvan één in Ninove en twee in Gent: één stadsgebouw met basisschool, crèche, buitenschoolse kinderopvang en verenigingslokaal langs de Koningin Fabiolalaan en één stadsgebouw met basisschool, internaat en ruimtes voor jeugdwerking op het Henri Storyplein in Steenakker.

Stadsgebouw Koningin Fabiolalaan

Langs de Koningin Fabiolalaan komen er in het kader van het Project Gent Sint-Pieters een 300-tal nieuwe woningen bij, onder andere in het project Rinkkaai. Het geheel wordt een nieuwe thuis voor zo'n 2.000 Gentenaars. In zo'n stadsontwikkelingsproject worden ook bijkomende voorzieningen gepland, die ook een pluspunt zijn voor de bestaande buurt: een nieuw wijkpark, maar ook een stadsgebouw met een school, crèche, kinderopvang en verenigingslokaal.

Voor de kinderen die hier in de toekomst zullen wonen, maar ook voor de bestaande Rijsenbergbuurt, wordt er een nieuwe basisschool gebouwd voor 240 leerlingen. Daarnaast komt er ook een kinderdagverblijf voor 36 kinderen, een buitenschoolse kinderopvang voor 56 kinderen en verenigingslokalen voor o.a. jeugdwerking.

Het nieuwe stadsgebouw zal een bruto vloeroppervlakte hebben van zo’n 4.200 m², met een buitenruimte van ruim 2.000 m² groot. De investering voor dit stadsgebouw wordt geraamd op 8.250.000 euro, waarvan 81,5% van de school wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

DBFM-procedure

Het stadsgebouw is één van de drie gebouwen uit het project ‘Scholencluster Gent – Ninove’.

Vlaanderen startte een grootschalige inhaalbeweging inzake schoolinfrastructuur via alternatieve financiering, beter bekend onder de naam DBFM (Design, Build, Finance en Maintain).

Het programma houdt in dat het ontwerp, de bouw, de financiering en het technisch onderhoud van een schoolgebouw door een private partner worden gedragen voor een periode van 30 jaar. Die private partner bestaat uit een team van onder andere een ontwikkelaar, een architect , een aannemer bouw, een beheerder en eventueel een externe investeerder. Voor die inspanningen ontvangt de private partner een jaarlijkse vergoeding, betaald door de stad, aangevuld met subsidies van Agion, het Agentschap voor infrastructuur in het onderwijs. Na de periode van 30 jaar wordt de schoolinfrastructuur eigendom van de stad.

Timing

De contract-close voor de DBFM Scholencluster Gent-Ninove is voorzien voor eind 2023. Bij afsluiting van het contract met de private partner wordt er ook een ontwerp voor het Stadsgebouw in de Fabiolalaan aangeleverd.

  • Aanstellen private partner: voorjaar 2024
  • Aanvraag omgevingsvergunning: midden 2024
  • Start van de werken: voorjaar 2025
  • Opening school: september 2026