Stadsgebouw K. Fabiolalaan

Deel van de scholencluster Gent - Ninove

De Stad Gent bouwt een nieuw stadsgebouw aan de Koningin Fabiolalaan met daarin een basisschool, een kinderdagverblijf en verenigingslokalen. Agion, het Vlaams agentschap voor infrastructuur in het onderwijs, treedt op als subsidiërende overheid.

Scholen en kinderopvang
Adres

Koningin Fabiolalaan, 9000 Gent

Partner

Consortium Aurora Scholen - Stad Gent - Stad Ninove

Status

In voorbereiding

Koningin Fabiolalaan Zone B

In de zone B langs de Koningin Fabiolalaan komt in het kader van het Project Gent Sint-Pieters een stadsgebouw met daarin een basisschool voor 240 leerlingen, een kinderdagverblijf voor 28 kinderen en buitenschoolse kinderopvang voor 56 kinderen. Het gebouw voorziet ook verenigingslokalen voor o.a. jeugdwerking.

Het nieuwe stadsgebouw zal een bruto vloeroppervlakte hebben van zo’n 4.200 m², met een buitenruimte van ongeveer 2.000 m² groot. De investering voor dit stadsgebouw wordt geraamd op 9.500.000 euro, waarvan ongeveer 80% van de school wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

Luchtfoto Koningin Fabiolalaan met aanduiding projectzones

DBFM-procedure

Het stadsgebouw maakt deel uit van een scholencluster die voorziet in de bouw drie nieuwe schoolgebouwen, waarvan één in Ninove en twee in Gent, via het DBFM-programma van de Vlaamse overheid. Het programma houdt in dat het ontwerp, de bouw, de financiering en het technisch onderhoud van een schoolgebouw door een private partner worden gedragen voor een periode van 30 jaar. Voor die inspanningen ontvangt de private partner een jaarlijkse vergoeding, betaald door de stad, aangevuld met subsidies van Agion, het Agentschap voor infrastructuur in het onderwijs. Na de periode van 30 jaar wordt de schoolinfrastructuur eigendom van de stad.

In opdracht van Stad Gent coördineert sogent de plaatsingsprocedure voor dit DBFM-dossier. In januari 2024 werd de opdracht toegekend aan het consortium Aurora scholen, bestaande uit Rebel, EPICo, Democo en Van Roey NV. Zij staan in voor het ontwerp (Design), de realisatie (Build), de financiering (Finance) en het beheer (Maintenance) van de 3 schoolgebouwen.

Timing

  • Aanstellen private partner: voorjaar 2024
  • Aanvraag omgevingsvergunning: midden 2024
  • Start van de werken: voorjaar 2025
  • Oplevering gebouw: september 2026