• De gevel in de Toekomsstraat van de Wasserij der Vlaanderen, foto (c) Brecht Vanmaele
  • De gevel in de Kunstenaarstraat van de Wasserij der Vlaanderen, foto (c) Brecht Vanmaele
  • De Wasserij der Vlaanderen op 28 juni 2017, foto (c) Wouter Rawoens
  • De Wasserij der Vlaanderen op 28 juni 2017, foto (c) Wouter Rawoens
  • De Wasserij der Vlaanderen op 28 juni 2017, foto (c) Wouter Rawoens
  • De Wasserij der Vlaanderen op 28 juni 2017, foto (c) Wouter Rawoens
  • De Wasserij der Vlaanderen op 28 juni 2017, foto (c) Wouter Rawoens
  • De Wasserij der Vlaanderen op 28 juni 2017, foto (c) Wouter Rawoens
  • De Wasserij der Vlaanderen op 28 juni 2017, foto (c) Wouter Rawoens

Wasserij der Vlaanderen

De Wasserij der Vlaanderen, met felblauwe gevel in de Toekomststraat en massieve gevel in de Kunstenaarstraat, is een opvallende plek in Sint-Amandsberg. Sinds de laatste was er in 2011 werd gedraaid, staat de site leeg, wachtend op een nieuwe bestemming. Sogent plant voor de site een nieuwe toekomst als ontmoetingsplaats voor de buurt en centrum van activiteit, in samenspraak met de buurtbewoners.

Situering

De site van de voormalige wasserij is gelegen in het bouwblok omsloten door de Toekomststaat, de Kunstenaarstraat, de Beeldhouwerstraat en het Heernisplein.

Het wasserijgebouw in de Kunstenaarstraat werd gebouwd rond 1960, bestaat uit twee bouwlagen en bevat een stevige betonnen constructie met een vrij gesloten straatgevel. In de Toekomststaat behoren ook de felblauw geschilderde gevels van het herenhuis en de aanpalende rijwoningen tot de projectsite. In de Beelhouwersstraat vervolledigt een braakliggend terrein de projectsite.

En Route!

De plek met een terreinoppervlakte van ruim 2.000 m² biedt heel wat mogelijkheden en maakt daarom deel uit van het stadsvernieuwingsproject 'En Route'. En Route wil van de wijken Dampoort en Sint-Amandsberg buurten maken waar het ook in de toekomst goed wonen is, met voldoende groen en ontmoetingsruimte. Maar de wijk zou ook moeten bloeien, bruisend van creativiteit en ondernemingszin. De wasserijsite moet dé plek worden waar die dynamiek zichtbaar wordt, waar buurtbewoners, lokale verenigingen, ondernemers en creatievelingen elkaar kunnen ontmoeten.

De Wasserij der Vlaanderen is één van de concrete ingrepen die sogent plant binnen ‘En Route’. Andere projecten van sogent zijn Cohousing Bijgaardehof en de omgeving van het Heilig Hartplein.

Wasserij der Vlaanderen

De wasserij der Vlaanderen werd in 1924 opgericht door Maurice Dossche in de Toekomststraat in Sint-Amandsberg. Een eerste vergunning voor een droogkuis dateert van 1950. Op 9 oktober 1964 kreeg de firma, ondertussen onder leiding van zoon Armand Dossche, de vergunning voor de uitbating van een wasserij en nieuwkuisbedrijf.

In 2004 ging het bedrijf achter de Wasserij der Vlaanderen failliet en werd de zaak overgenomen door Rapid Was-o-Matic. In 2011 sloten de deuren van de Wasserij echter definitief en kwam de site leeg te staan.

Krijtlijnen voor het ontwerp

Het wasserijgebouw aan de Kunstenaarstraat en het herenhuis in de Toekomststraat worden behouden en gerenoveerd. Het grote binnengebied zal deels gesloopt worden om plaats te maken voor een groene, open ruimte. Verder zal het ontwerp ook in samenspraak met de toekomstige beheerder en de buurt vorm krijgen.

Wie baat de wasserij uit?

Een omvangrijke site als de Wasserij der Vlaanderen heeft een sterke beheerder nodig, die ook zorgt voor een goede invulling. Sogent zoekt daarom zo'n beheerder die de volledige site na de verbouwing zal huren.

Het voorstel van de kandidaat-beheerders moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het gebouw onder meer een sportieve en economische invulling krijgen met een duidelijke link met de buurt. Denk maar aan een kleinschalige co-working space gecombineerd met horeca of een polyvalente ruimte waar lezingen, workshops, sport en spel mogelijk zijn. Sogent mikt op een laagdrempelig project met een open karakter, waar diverse groepen zich thuis kunnen voelen.

De buurt denkt mee

Om te weten welke ideeën en noden er leven in de buurt, gaat de Stad Gent in dialoog met bewoners en lokale verenigingen. De kandidaat-beheerders zullen zich tijdens een dialoogcafé aan een groep buurtbewoners en verenigingen voorstellen. Deze groep zal de voorstellen onder de loep nemen en concrete suggesties formuleren in een advies aan sogent. Het stadsontwikkelingsbedrijf zal dit advies in rekening nemen wanneer het de uiteindelijke beheerder aanduidt.

Timing

Als alles vlot verloopt, kunnen de werken starten in 2019.

Tijdelijke invulling

In afwachting van de opening van de vernieuwde wasserijsite kun-nen de buurtbewoners de plek leren kennen. 'De buren van de wasserij' is een vereniging van buurtbewoners die van de site een (re)creatieve werkplaats willen maken voor en door de buurt. De vereniging streeft met de tijdelijke invulling naar een mooie aanvulling op de reeds aanwezige buurtinitiatieven. De Wasserij zal daardoor vanaf juli 2017 al haar rol als ontmoetingsplek in Sint-Amandsberg kunnen spelen.

Maar eerst: saneren!

Decennialang werd op de site droogkuis 'Wasserij der Vlaanderen' uitgebaat. Door onzorgvuldig gebruik van chemische producten ontstond op de betrokken percelen een bodemverontreiniging met gechloreerde solventen (VOCL’s). De verontreiniging is terug te vinden tot op een diepte van 10 à 11 meter en heeft zich in een pluimvorm verspreid in het grondwater onder +/- 200 percelen in de buurt. De bodemverontreiniging vormt geen gevaar voor de gezondheid van de omwonenden.

De OVAM start de sanering in het najaar van 2017. In een eerste fase wordt op de kernzone de verontreinigde bodem ontgraven en afgevoerd en vindt er een bemaling van het grondwater plaats. Tijdens deze werken zal de site enkele weken niet toegankelijk zijn. Innovatieve technieken zorgen er voor dat de rest van de sanering minder invasief zal verlopen. Gedurende ongeveer een jaar zal de verontreiniging aangepakt worden door producten in de bodem te injecteren die zorgen voor een biologische afbraak van de VOCL’s. Tijdens deze fase zal gebruik van de gebouwen wel mogelijk zijn.

Deze innovatieve aanpak laat niet alleen tijdelijk ruimtegebruik toe maar maakt van de saneringsaanpak ook een hefboom om nieuwe stadsontwikkeling mogelijk te maken.

Architect
dmvA Architecten
Samenwerking
Stad Gent - OVAM - EFRO
Adres
Toekomststraat
Kunstenaarstraat
9000 Gent
België
Status
In uitvoering
Ligging
Nieuws
Erfgoed en stadsvernieuwing gaan hand in hand op Open Monumentendag 2017Lees meer
Wijkfeest trapt tijdelijke invulling in Wasserij der Vlaanderen afLees meer
Ontdek onze stadsontwikkelingsprojecten tijdens Open Monumentendag!Lees meer