Woonproject Kleindokkaai

Oude Dokken

Aan de Kleindokkaai en de Koopvaardijlaan komt de komende jaren een gemengd woonproject met een mix van sociale huurwoningen, budgethuurwoningen en koopwoningen.

Wonen
Adres

Koopvaardijlaan - Kleindokkaai

Status

In voorbereiding


Aan de Kleindokkaai en de Koopvaardijlaan komt de komende jaren een gemengd woonproject met een mix van sociale huurwoningen, budgethuurwoningen en koopwoningen. In totaal komen er ongeveer 150 woningen en een woongroenzone. Naast de site, op het terrein van een voormalige schroothandel waar nu een tijdelijke skatespot is ingericht, wordt nog een wijkpark aangelegd. Het project maakt deel uit van het stadsvernieuwingsproject Oude Dokken.

De ontwikkeling van dit project zal samengaan met een sanering van de verontreinigde bodem. Sogent werkt hiervoor nauw samen met Stad Gent en OVAM.

Situering

De site ligt tussen de Koopvaardijlaan, aan de kade van de Kleindokkaai langs het Achterdok, het geplande wijkpark aan de noordkant (op de terreinen van een voormalige schroothandel) en een kleinere woongroenzone ten zuiden (ter hoogte van de Ravelijnstraat).

Inrichting van het gebied

De totale site is ongeveer 5500 vierkante meter groot. Om de ontwikkeling van de site voor te bereiden, liet sogent een inrichtingsstudie en een ontwerpend onderzoek uitvoeren. Hiervoor werkten we samen met het studiebureau PLANRR-STEK in samenwerking met DENC studio en Humbble. 

Timing

Als alles volgens planning verloopt:

  • Najaar 2024: opstart PPS-procedure voor een private ontwikkelaar aan te stellen
  • Eind 2025: aanstelling private ontwikkelaar 
  • 2026: opmaak aanvraagdossier omgevingsvergunning 
  • Vanaf 2027: start van de werken

Wil je meer weten over het onderzoek?

Bekijk dan de inrichtingsstudie
(PDF, 36,999 MB)
Download