Oude Dokken

Van havengebied tot woongebied

Met stadsvernieuwingsproject De Oude Dokken, gelegen rond het Houtdok, het Achterdok en het Handelsdok, ondergaat het noorden van Gent de komende jaren een heuse metamorfose. Waar vroeger havenindustrie gelegen was verrijst een gloednieuw stadsdeel met ruimte voor wonen, groen, werken, recreatie en ontmoeting.

Partner

Stad Gent, De Vlaamse Waterweg nv, Provincie Oost-Vlaanderen, Federaal Grootstedenbeleid, OVAM, Vlaamse Gemeenschap

Status

In uitvoering

Architect
Logos EFRO en Europese Unie Vlaanderen is sterke steden vol

Met stadsvernieuwingsproject De Oude Dokken, gelegen rond het Houtdok, het Achterdok en het Handelsdok, ondergaat het noorden van Gent de komende jaren een heuse metamorfose. Waar vroeger havenindustrie gelegen was verrijst een gloednieuw stadsdeel met ruimte voor wonen, groen, werken, recreatie en ontmoeting.

Op deze plek worden meer dan 1000 nieuwe woningen gebouwd, inclusief buurtfuncties, publieke functies, 3 wijkparken en een fiets- en wandelpromenade. Nieuwe bruggen voor voetgangers, fietsers en autoverkeer zorgen voor de aansluiting op de historische binnenstad. De Oude Dokken zijn sinds 2004 volop in transitie, je ziet het gebied veranderen terwijl je erbij staat.

Van havengebied tot woongebied

Het projectgebied van de Oude Dokken ligt in het noordoosten van Gent, tussen de Dampoort en de Muide. Tot het einde van de vorige eeuw maakten de Oude Dokken deel uit van het Gentse havengebied. In de tweede helft van de 20ste eeuw verplaatsten de activiteiten zich naar de haven wegens weinig uitbreidingsmogelijkheden. Toen het Havenbedrijf besliste om zich voorgoed uit het gebied terug te trekken, ging de stad op zoek naar een nieuwe bestemming voor deze bijzondere site.

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent uit 2003 maakte van de Oude Dokken vervolgens een gebied voor stedelijk wonen. De mogelijkheden voor een nieuwe invulling van het gebied lagen open. Er werd een duidelijke strategie uitgewerkt voor de hele zone.

20191104 AV DOKALG Stijn Bollaert aangekocht 42

De opdracht van sogent

Nog datzelfde jaar werden de gronden overgeheveld naar sogent (toen nog het AG SOB). Het stadsontwikkelingsbedrijf zou vanaf dan instaan voor de coördinatie van de herbestemming.

In 2004 lanceerde sogent een stedenbouwkundige wedstrijd met als doel een stadsontwerp te creëren voor het projectgebied de Oude Dokken. Het brochettemodel van ontwerpbureau OMA (Office for Metropolitan Architecture) uit Nederland won de wedstrijd. In het ontwerp staat het water centraal en dwars daarop woningen gebouwd worden en parken aangelegd. Deze functies worden telkens afgewisseld, zo krijg je afwisselend groen- en bouwzones met een mooi zicht op het water, telkens recht tegenover elkaar. Het ontwerp vormde de basis voor de toekomstige projectontwikkeling en voor het Ruimtelijke Uitvoeringsplan 135 Oude Dokken.

Bataviabrug
Bataviabrug 2011 , foto © Stad Gent

Fietsers- en voetgangersbruggen

De fietsers- en voetgangersbruggen, de Matadibrug en de Bataviabrug, maken de verbinding tussen beide oevers compleet. De bouw van de Verapazbrug en het verleggen van de kleine ring naar de Afrikalaan zorgen er voor dat de Oude Dokken ook echt bij de binnenstad horen.

Deelprojecten

Er staat nog veel te gebeuren in de Oude Dokken. Het gebied telt ook heel wat deelprojecten. Er zijn verschillende woonprojecten in volle ontwikkeling en er komen ook nog heel wandel- en groenzones bij. Op deze website kan je informatie vinden over de projecten waarbij sogent is betrokken, zoals de woonprojecten van De Nieuwe Dokken en het Stapelplein, de Bataviabrug, de nieuwe scholencampus aan Dok Zuid, de Matadibrug en het Stadsgebouw Melopee.

De meest volledige en actuele informatie over het volledige projectgebied, vind je op de website van Stad Gent.

Download hier de fiets- en wandelbrochure.

Zelf op ontdekking in de Oude Dokken?

Wandel en fietsbrochure Oude Dokken
(PDF, 1,577 MB)
Download

Lees hier de recente nieuwsartikels