• De Oude Dokken bij zonsopgang in juni 2017, foto (c) Wouter Van Vaerenbergh
  • De Oude Dokken bij zonsopgang in juni 2017, foto (c) Wouter Van Vaerenbergh
  • De Oude Dokken bij zonsopgang in juni 2017, foto (c) Wouter Van Vaerenbergh
  • De Oude Dokken bij zonsopgang in juni 2017, foto (c) Wouter Van Vaerenbergh
  • De Oude Dokken bij zonsopgang in juni 2017, foto (c) Wouter Van Vaerenbergh
  • De Oude Dokken bij zonsopgang in juni 2017, foto (c) Wouter Van Vaerenbergh
  • De Oude Dokken bij zonsopgang in juni 2017, foto (c) Wouter Van Vaerenbergh
  • De Oude Dokken bij zonsopgang in juni 2017, foto (c) Wouter Van Vaerenbergh
  • De Oude Dokken bij zonsopgang in juni 2017, foto (c) Wouter Van Vaerenbergh

Oude Dokken

De komende tien tot vijftien jaar verandert de omgeving van de Oude Dokken in een volledig nieuw stadsdeel aan het water. In het gebied tussen de Dampoort en de wijk Muide verrijzen ongeveer 1.200 nieuwe woningen, goed voorzien van groene en open ruimte en publieke voorzieningen. Nieuwe bruggen voor voetgangers, fietsers en autoverkeer zorgen voor de aansluiting op de historische binnenstad. Kortom: Gent krijgt er een bruisend stukje stad bij.

Van havengebied tot woongebied

Het projectgebied van de Oude Dokken ligt ten noordoosten van het stadscentrum, in het gebied tussen de Dampoort en de wijk Muide. De projectzone is gelegen rond de drie oudste dokken van Gent; het Houtdok (in het noorden), het Handelsdok (centraal) en het Achterdok (in het zuiden).

Tot eind vorige eeuw werden hier nog echte havenactiviteiten uitgevoerd. In de tweede helft van de 20ste eeuw begonnen die activiteiten zich echter stilaan te verplaatsen van het gebied rond de Oude Dokken naar de nieuwe haven. Schepen werden groter en in de Oude Dokken was er nauwelijks plaats voor uitbreiding. Toen het Havenbedrijf besliste om zich dan ook definitief uit het oude havengebied terug te trekken, werd het tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe bestemming voor deze bijzondere site.

In 1999 verlegde het havendecreet de grens van het Gentse havengebied. Hierdoor maakten de Oude Dokken niet langer deel uit van de Gentse haven en werden de gronden overgedragen aan de Stad Gent. Het Ruimtelijk Structuurplan Gent uit 2003 maakte van de Oude Dokken vervolgens een gebied voor stedelijk wonen. De mogelijkheden voor een nieuwe invulling van het gebied lagen open.

De opdracht van sogent

Nog datzelfde jaar werden de gronden overgeheveld naar sogent (toen nog het AG SOB). Het stadsontwikkelingsbedrijf zou vanaf dan instaan voor de coördinatie van de herbestemming.

Een jaar later lanceerde het AG SOB de wedstrijd 'Stadsontwerp voor het projectgebied Oude Dokken' met als doel een visie op de ontwikkeling van de Oude Dokken te bekomen. Het bureau OMA (Office for Metropolitan Architecture) uit Nederland werd als laureaat gekozen. Hun stadsontwerp legde de basis voor de toekomstige projectontwikkeling en voor het Ruimtelijke UItvoeringsplan 135 Oude Dokken

Ondertussen telt het gebied heel wat deelprojecten. Verschillende woonprojecten en infrastructuurwerken zijn er in volle ontwikkeling en aangename wandel- en groenzones worden in de komende jaren één voor één opgeleverd.

Meer weten?

Op deze website van sogent leest u ook meer over de projecten waarbij sogent is betrokken, zoals de woonprojecten van de Nieuwe Dokken en het Stapelplein, de Bataviabrug en het Stadsgebouw.

De meest volledige en actuele informatie over het volledige projectgebied, vindt u op de website https://stad.gent/nl/oude-dokken 

Ga zelf op ontdekking in het projectgebied met deze fiets- en wandelbrochure (downloaden in de kolom hiernaast).

 

Samenwerking
Stad Gent - Vlaamse Waterweg nv - Provincie Oost-Vlaanderen - Federaal Grootstedenbeleid - Europese Unie - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) - OVAM - Vlaamse Gemeenschap
Status
In uitvoering
Ligging
Nieuws
Route lichtfestival voor eerst langs Oude DokkenLees meer
Voorbereidende werken Matadibrug van startLees meer
Eerste woongroenzone Nieuwe Dokken geopendLees meer