Stadsgebouw Melopee

School, kinderopvang en buurtsporthal

In de Oude Dokken, langs de Schipperskaai, stond sogent in voor de realisatie van het Stadsgebouw: een gebouw met een kinderdagverblijf, een buitenschoolse kinderopvang, een basisschool en een wijksporthal.

Scholen en kinderopvang
Adres

Kompasplein 1-2, 9000 Gent, België

Partner

Stad Gent - Farys

Status

Gerealiseerd

Visualisatie Melopee (klein)
visualisatie © Xaveer De Geyter Architects

Een opvallend en speels ontwerp

Het architectenbureau Xaveer De Geyter Architects (XDGA) leverde een opmerkelijk ontwerp af voor het Stadsgebouw. Voor deze opdracht vormde XDGA een tijdelijke vereniging met het studiebureau Ney & Partners en het studiebureau Boydens.

Het gebouw zelf bestaat uit een kinderdagverblijf, een buitenschoolse kinderopvang, een basisschool en een wijksporthal. Door het gebouw aan de kant van de Koopvaardijlaan bijzonder compact te houden, ontstaat er aan de Schipperskaai plaats voor een grote ‘groene buitenkamer’, een enorme pergola waar verschillende buitenruimtes worden gestapeld. Een speellint, een wandelpad door de wijk, loopt door het gebouw heen, en sluit perfect aan op het woonproject en het buurtpark waaraan het Stadsgebouw grenst.

Melopee inkom
Melopee , foto ©Maxime Delvaux 2020

Plaats voor 240 leerlingen

Het gebouw bestaat uit vijf verdiepingen, goed voor een totale hoogte van achttien meter. Het kinderdagverblijf bevindt zicht op het gelijkvloers. Op de eerste verdieping vind je de buitenschoolse opvang, de kleuterschool en de refter. De lagere school is te vinden op de tweede verdieping, rondom de dubbelhoge refter. In het hart van het gebouw vertrekt een brede trap vanuit de inkomhal naar deze verdiepingen. De trap, gekleurd als een reuze piano, kan tegelijk als tribune dienst doen. Op de derde verdieping bevindt zich de sporthal, die twee verdiepingen in beslag neemt. Vanuit de bar op het bovenste verdiep kijk je uit op het sportveld.

De basisschool biedt plaats aan 96 kleuters en 144 leerlingen uit de lagere school. Er zijn 56 plaatsen voor buitenschoolse opvang. In het kinderdagverblijf kunnen 28 kinderen terecht.

Melopee Speelplaats
Melopee Speelplaats, foto ©Maxime Delvaux 2020

Enorme buitenruimte

Aansluitend op het gebouw is er aan de kant van de Schipperskaai een grote groene buitenkamer, een soort reusachtige pergola met ongeveer dezelfde afmetingen als het gebouw zelf. Daarin worden verschillende buitenruimtes gestapeld, zodat ze meteen in verbinding staan met de functie waar ze bij horen. De open sportkooi is opgevat als een kleine kamer die in de grote buitenkamer is opgehangen.

Kenmerkend voor de constructie is een staalskelet, dat met een metalen gaas is overspannen. Stilaan zorgt de groene begroeiing voor een intieme sfeer. Uit de groene wanden van de buitenkamer zijn verschillende grote ‘ramen’ gesneden. Op die manier blijft de relatie met de omgeving altijd verzekerd en is er vanuit het gebouw aan de Koopvaardijlaan nog altijd zicht op het water, plein of park.

Melopee en De Nieuwe Dokken zicht vanop het water
© Sourbon Fotografie 2020

Speelse verbinding

Het Stadsgebouw sluit naadloos aan op de directe omgeving. Het gebouw heeft zijn hoofdingang aan het Kompasplein van de woonwijk De Nieuwe Dokken, een deelproject van het stadsontwikkelingsprogramma de Oude Dokken. De buitenruimte ligt naast het woonproject. Op die manier behoudt iedereen steeds een mooi zicht op het groen en het water. 

Doorheen het volledige woonproject langs de Schipperskaai slingert een traag wandelpad dat de verschillende onderdelen van het deelproject De Nieuwe Dokken op een speelse manier met elkaar verbindt. Dit lint loopt ook doorheen het Stadsgebouw. De doorgang tussen de buitenruimte van het kinderdagverblijf en de speelplaats van de kleuters sluit vlot aan op het buurtpark in het zuiden en het marktplein in het noorden en vormt een extra speelruimte.

Passiefgebouw

De ambities op het vlak van duurzaamheid en energievoorziening liggen hoog in de Oude Dokken. Het Stadsgebouw is een passiefgebouw. Voor de verwarming sluit het Stadsgebouw aan op het systeem van energievoorziening dat ook voor het omliggende woonproject De Nieuwe Dokken gebruikt wordt. Een deel van de warmtebehoefte wordt voorzien op basis van gft-resten en afvalwater. De overige warmte komt van een naburig bedrijf. De technologie daarvoor heet Zawent (Zero Afval Water met Energie- en Nutriënten Terugwinning).

Melopee Trapzaal
Melopee trapzaal, foto ©Maxime Delvaux 2020

Brede school

De school werkt volgens het principe van de Brede School. Dat wil zeggen dat organisaties uit verschillende sectoren van het gebouw gebruik kunnen maken, met als gemeenschappelijk doel: de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren, zowel op school als in de vrije tijd. Ook de wisselwerking tussen de verschillende functies in het gebouw zelf is cruciaal. 

In de toekomst zal er ook gedeeld gebruik voor buurtbewoners mogelijk zijn. Ze kunnen nu al volop gebruik maken van de sporthal, en later ook van de refter en de vergaderzaal. Het Stadsgebouw zal op die manier een belangrijke sociale rol spelen in de wijk.

De Oude Dokken

Het Stadsgebouw maakt deel uit van het stadsontwikkelingsproject Oude Dokken gelegen rond het Houtdok, het Achterdok en het Handelsdok. De meest volledige en actuele informatie over het volledige projectgebied, vindt u op volgende website.

Lees hier de recente nieuwsartikels