Raadsbesluiten

Wil je graag inzage in de notulen van de raad van bestuur en van het directiecomité van sogent? Dan kan je hiervoor een aanvraag tot openbaarmaking van bestuursdocumenten doen. Meer informatie daarover is terug te vinden op de website van sogent, in de rubriek ‘Contact’, onder openbaarheid van bestuur.