Raadsbesluiten

Inzage in de notulen van de raad van bestuur en van het directiecomité van sogent kan desgevallend worden bekomen door middel van een aanvraag tot openbaarmaking van bestuursdocumenten. Meer informatie daarover is terug te vinden op de website van sogent, in de rubriek ‘Contact’, onder openbaarheid van bestuur.