Onze opdracht

Onze opdracht

  • De centrale loods op de Standaertsite, foto spetember 2018 (c) Michiel De Cleene
  • Woonontwikkeling De Porre

Onze missie

Sogent is het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf met één doel voor ogen: Gent uitbouwen tot een stad waar het aangenaam wonen, ontmoeten en werken is voor iedereen. We voeren hierbij als deel van de Groep Gent het stedelijk beleid inzake stadsontwikkeling en vastgoedbeheer van de Stad Gent mee uit. En dat samen met een prachtig en sterk team.

Onze baseline hierbij is: 'sogent geeft Gent vorm' en dat mag je best letterlijk nemen.

Onze waarden

Innovatief, integer, met impact. 3 begrippen die bepalen waarvoor wij staan. We stellen graag zaken in vraag en durven anders denken. We zijn echt en oprecht, met een goede dosis zelfreflectie. Onze motivatie vertrekt steeds vanuit onze betrokkenheid en maatschappelijke impact. We maken het verschil op onze eigen manier met veel goesting en exptertise.

Onze visie

Als stadsontwikkelingsbedrijf willen we samen met verschillende partners en stadsdiensten onze stad uitbouwen tot een inclusieve, duurzame en mooie stad.

Een INCLUSIEVE STAD is een stad waar betaalbaar wonen een plaats krijgt en een sociaal en divers aanbod wordt aangereikt. Het is een stad waar sites en gebouwen maximaal toegankelijk zijn, ook bij tijdelijk gebruik, en waar er ruimte is voor ontmoeting, verbinding en verpozing. Hierbij zetten we steeds de mens centraal, houden we rekening met hun ruimtelijke noden, hoe ze kunnen samenkomen en creëren we "third places".

Toekomstgerichte stadsontwikkeling denkt na over haar impact op de omgeving. ‘Duurzaamheid’ is een breed begrip. Voor sogent betekent ‘duurzaam zijn’ onder meer de opwarming van het klimaat en de CO2-uitstoot beperken, door bijvoorbeeld in te zetten op energietransitie. Tegelijk is het net zo belangrijk om groen en biodiversiteit een plaats te geven en om doordacht om te gaan met water en onze bouwstoffen (circulair bouwen). Ruimte voor biodiversiteit betekent dat we inzetten op ontpitten, ontharden, verluchten en de stad laten ademen. Met de DUURZAME STAD willen we focussen op klimaatneutraliteit, circulariteit & ruimte voor biodiversiteit, zowel op gebouwniveau als op siteniveau. Maar we willen binnen deze krachtlijn ook inzetten op sociale duurzaamheid; het project wordt immers de fysieke drager in interactie met haar omgeving. Sociale duurzaamheid wordt begrepen als kiezen voor een gedifferentieerde bevolking, een inclusieve woonwijk en betaalbaar wonen. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor een goede uitbouw van wijkvoorzieningen die het wonen ondersteunen.

Sogent staat ook voor kwalitatieve projectontwikkeling en maakt werk van een MOOIE STAD met focus op kwalitatieve architectuur, een verrijkend programma, meervoudig ruimtegebruik, de verbinding met en het verbeteren van de omgeving. De mooie stad maakt de omslag naar een nog beter Gent, nu en voor de volgende generaties. Sogent wil aantrekkelijke en kansrijke ruimte aanbieden aan bewoners, gebruikers, bezoekers en zo maatschappelijke meerwaarde creëren.

Onze rol

We geven vorm aan grote en kleine projecten van diverse aard en omvang. Soms zijn we betrokken bij de voorbereidingen zoals het samenbrengen en bouwrijp maken van het terrein. In andere gevallen nemen we ook de projectcoördinatie van een nieuwbouwproject voor onze rekening of treden we op als tussenschakel tussen private partners en de overheid. 

We beheren ook een groot aantal percelen en panden en geven ze een tweede leven door ze een tijdelijk gebruik te geven of te renoveren. We herontwikkelen verwaarloosde gebieden tot een nieuwe woonbestemming waardoor er ruimte ontstaat voor nieuwe sociale, betaalbare, private koop- en of huurwoningen zodat iedereen zich thuis kan voelen in Gent. Door kwalitatieve stadsvernieuwing geven we verouderde en dichtbebouwde wijken opnieuw zuurstof met veel aandacht voor wonen en groen.

Daarnaast koopt sogent ook gronden en gebouwen aan om wijkparken aan te leggen of nieuwe publieke ruimte te creëren. We creëren ook ruimte aan de rand van de stad om te ondernemen en we ontwikkelen economische zones die aan de noden van de hedendaagse bedrijfscultuur beantwoorden. Niet gebruikte of verlaten gebieden worden volledig ontwikkeld en krijgen een nieuwe functie. Zo kan een verlaten fabrieksterrein een betekenisvolle plek worden voor een hele buurt en haar bewoners.

In deze kantoren huisvest ook onze dochterorganisatie Huuringent. Dit stedelijk verhuurkantoor werd opgericht in 2013 - in samenwerking met Stad Gent en Vlaanderen – en groeide ondertussen uit tot een vaste waarde binnen het Gentse woonbeleid. Huuringent heeft als doel het aanbod en de betaalbaarheid van private huurwoningen te verbeteren. De organisatie speelt een belangrijke rol in het opvangen de stijgende vraag naar huurwoningen door kwalitatieve woningen in hoofdhuur te nemen van privé eigenaars en die door te verhuren aan kandidaat huurders tegen een eerlijke prijs.