Onze opdracht

Onze opdracht

  • De Bataviabrug, onderdeel van het project Oude Dokken, foto (c) Michelle Verbruggen
  • Wijkpark De Porre, foto (c) Johnny Umans
  • Het Wintercircus voor de renovatie
  • Stedelijke woonkavels, J. Vervaenestraat, foto (c) Stijn Bollaert
  • Lijnmolenpark, foto (c) Jef Geldof
  • Paddenhoek, foto (c) Jef Geldof

Sogent geeft Gent vorm

En dat mag u best letterlijk nemen! In onze stad maakt sogent ruimte voor wonen, ondernemen en groen. Daarnaast beheert sogent een groot aantal percelen en gebouwen die een tweede leven krijgen.

We construeren, boetseren, creëren en modelleren om van onze stad een stad te maken waar het goed is om te wonen, te leven, te verblijven en te werken.

We bedenken, beramen en plannen om onze biotoop uit te bouwen tot een warme, creatieve en duurzame stad.

We structureren en organiseren om deze metropool in zakformaat zo efficiënt en doordacht mogelijk te laten groeien.

We werken hard om ons Gent het beste Gent te laten worden dat het maar zijn kan.

Ruimte om te wonen

Sogent wil Gent op de kaart zetten als een echte woonstad. Via verschillende projecten geeft het stadsontwikkelingsbedrijf verwaarloosde gebieden in de stad een nieuwe woonbestemming. Denk maar aan verlaten fabrieken of onderbenutte percelen. Op die manier wordt er veel ruimte vrijgemaakt voor private woningen.

Ruimte om te ondernemen

Sogent creëert ook ruimte om te ondernemen. In de rand van de stad ontwikkelen we economische zones waar hedendaagse bedrijven zich kunnen vestigen.

Ruimte om te ontspannen

Sogent realiseert ook publieke gebouwen en openbaar groen in opdracht van de stad. Zo verwerven we onder andere gronden om wijkparken aan te leggen of tuinuitbreidingen mogelijk te maken.

Vastgoedbeheer

Ook vastgoedbeheer maakt een essentieel deel uit van de werking van sogent. In functie van stadsontwikkeling kopen we gronden of gebouwen aan. Zo bezit sogent verschillende braakliggende terreinen, woningen, kantoren, bedrijventerreinen, garages, theaterzalen en parkings. Voor deze eigendommen zoeken en realiseren we een tweede leven. Daarnaast worden zoveel mogelijk panden tijdelijk verhuurd of in tijdelijk gebruik gegeven om leegstand en sluikstort te vermijden.

Sinds 2009 beheert sogent ook de goederen van het OCMW Gent, met name het OCMW-patrimonium dat in Vlaanderen gelegen is en niet gebruikt wordt door het OCMW zelf. Sogent beheert de lopende opdrachten, verkoopt (bouw)grond en woningen en zorgt voor de verkaveling van terreinen. De inkomsten die op die manier ontvangen worden, worden door het OCMW opnieuw geïnvesteerd in vastgoed.

In 2013 richtte sogent tenslotte Huuringent, het stedelijk huurkantoor op. Huuringent heeft als doelstelling het aanbod en de betaalbaarheid van private huurwoningen in de stad te verbeteren door marktconforme en kwalitatieve huurappartementen- en woningen aan te bieden, voornamelijk aan Gentenaars met een bescheiden inkomen.

Partners

Werken aan de toekomst van Gent, dat doe je niet alleen. Bij de ontwikkeling van een nieuw stadsdeel komt immers heel wat kijken; plannen worden gemaakt, gronden moeten aangekocht en eventueel gesaneerd worden, wegen aangelegd, vergunningen aangevraagd, ...

Om tot een goede realisatie te komen, werkt sogent nauw samen met verschillende partners.

Sogent en Stad Gent: apart maar toch samen

In eerste plaats werkt het stadsontwikkelingsbedrijf daarvoor samen met de stadsdiensten.

Van bij haar oprichting in 1998 tot 2003, functioneerde sogent als een onderdeel van de stad. Sinds 2003 werken we verder als verzelfstandigd autonoom gemeentebedrijf, waardoor we sneller en soepeler op de bal kunnen spelen.

Sogent heeft sindsdien een eigen rechtspersoonlijkheid en werkt binnen het kader van een beheersovereenkomst dat met de Stad Gent wordt vastgelegd. Doordat de raad van bestuur van sogent in hoofdzaak is samengesteld uit de gemeenteraadsleden van de Stad Gent en de voorzitter van sogent ook schepen van stadsontwikkeling is, blijft de link tussen het beleid van de Stad en sogent verzekerd.

Tussenschakel

Sogent treedt ook vaak op als tussenschakel tussen private partners en de lokale overheid.

Gebieden die door hun complexiteit of schaalgrootte niet onmiddellijk interessant zijn, maakt sogent bouwrijp. Vervuilde, moeilijk toegankelijke of versnipperde terreinen stoomt het stadsontwikkelingsbedrijf klaar voor een tweede leven. Zo kunnen bijvoorbeeld sociale huisvestingmaatschappijen of projectontwikkelaars er woningen bouwen, kunnen bedrijven er zich vestigen of kan de Groendienst er parken aanleggen.

Voor de ontwikkeling ervan, legt sogent vervolgens verschillende kwaliteitsvoorwaarden op. De bedoeling is tenslotte dat ontwikkelaars hun expertise en middelen kunnen inzetten om projecten te realiseren volgens de principes die de Stad Gent met haar beleid voor ogen heeft.

Bij de keuze van de private partner houdt sogent niet enkel rekening met de financiële draagkracht, maar bijvoorbeeld ook met de stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit van de voorgestelde ontwerpen, met de duurzaamheid van het project en het innovatieve karakter. Ook de manier waar op de private partner het project wil aanpakken en zal communiceren met de buurt, speelt een rol.

Structurele samenwerking

Ook de Vlaamse overheidsbedrijven zoals NV Waterwegen en Zeekanaal, het agentschap Wegen en Verkeer, het agentschap Onroerend Erfgoed, de OVAM (de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) en de Europese overheid zijn belangrijke partners voor sogent.