Herontwikkeling zone B langsheen de Koningin Fabiolaan

Buurtpark, stadsgebouw en woningen

Met de herinrichting van de stationsomgeving komt er langs de Koningin Fabiolalaan ruimte vrij voor een buurtpark, een stadsgebouw en woningen. Sogent staat in voor de herontwikkeling van het gebied dat ligt op een voormalige spoorwegberm.

Publieke ruimte Scholen en kinderopvang Wonen
Adres

Koningin Fabiolalaan, 9000 Gent

Partner

Thuispunt Gent, Project Gent Sint-Pieters

Status

In voorbereiding


Aan de Koningin Fabiolalaan, naast het project Rinkkaai, komt de komende jaren een nieuw buurtpark, een stadsgebouw en (hoofdzakelijk sociale) woningen.  Sogent zorgt ook voor de bouw van een akoestische wand en een nieuw fietspad tussen het station Gent-Sint-Pieters en de nieuwe brug over de Leie richting de Blaarmeersen. Het nieuwe park zal de overgang vormen tussen deze zone en het project Rinkkaai.

DRONE zone B

Situering

Het projectgebied ligt aan de Koningin Fabiolalaan vanaf de Aaigemstraat tot de Suzanne Lilarstraat. 

De totale site is ongeveer 2 hectare groot en ligt op een voormalige spoorwegberm, ongeveer 4 meter hoger dan de straat.

Ontwerpteam

Sogent ging eind 2023 via een wedstrijd op zoek naar een ontwerpteam en zal samenwerken met Tractebel en De Smet Vermeulen architecten. Dat team zal, samen met de betrokken partners en met de buurtbewoners, een inrichtingsplan opmaken voor het volledige projectgebied. Vervolgens zullen zij een ontwerp afleveren voor de aanleg van het openbaar domein en het Rijsenbergpark. 

Participatietraject

  • In 2022 startte er ook een cocreatietraject. Het doel is om via activiteiten met de huidige buurt de gewenste ‘functie(s) anders dan wonen’ in de toekomstige nieuwbouwprojecten in de zone B langs de Koningin Fabiolalaan te onderzoeken en te bepalen.
  • Op 19 september 2023 kwamen buurtbewoners na een bezoek aan het terrein samen voor een workshop. Daar overlegden ze hoe de publieke ruimte van deze zone en het Rijsenbergpark best kunnen worden ingericht voor de huidige en de toekomstige buurtbewoners. Dit traject wordt nog verdergezet.

Lees hier de meest recente nieuwsartikels