The Loop

Een levendig gebied ten het zuiden van Gent

Met het project The Loop staat sogent, samen met heel wat private en publieke partners, in voor de herontwikkeling van The Loop naar een levendige wijk ten zuiden van het centrum. De site, waar op dit moment Flanders Expo en Ikea gevestigd zijn, biedt plaats voor woningen, kantoren, winkels en recreatie.

Publieke ruimte Ontmoeten Economie Wonen
Partner

Stad Gent

Status

In uitvoering

Toekomstvisie The Loop

The Loop is vandaag vooral een snelweglocatie, als verbinding tussen de E40 en de R4. De bebouwing is versnipperd en de buitenruimte is weinig aantrekkelijk als verblijfsruimte. Sogent, Stad Gent en de projectpartners willen het stadsdeel echter ontwikkelen naar een levendige stadswijk. Een wijk waar naast grote kantoren, winkels en evenementen ook plaats is voor andere functies zoals wonen, verschillende types handel en recreatie. Het stadsdeel krijgt een nieuwe structuur met méér groen en ruimte voor water. De bebouwing wordt geconcentreerd op enkele velden en maakt op andere velden plaats voor groen en water. In de wijk komen ook enkele parken.


Op de site zelf wordt ingezet op verschillende vormen van mobiliteit met punten waarop gebruikers van het ene naar het andere vervoersmiddel overstappen, een beter uitgebouwd openbaar en/of ander collectief vervoer en een netwerk van autowegen en fiets- en wandelpaden. De nieuwe toekomstvisie werd in 2021 uitgewerkt en is een eerste stap om te komen tot een nieuw masterplan. Op basis daarvan zal Stad Gent een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan of RUP opmaken. Voor projecten die vandaag een vergunning aanvragen, geldt nog het huidige RUP Handelsbeurs.

Ondertussen staan de projectpartners ook open voor tijdelijke invullingen, zoals de padelclub Garrincha. Die zijn heel waardevol om Gentenaars op een andere manier alvast te laten kennismaken met het gebied en nu reeds meer leven en activiteit op de site te brengen.

Het projectgebied

The Loop ligt ten zuiden van Gent. De spoorlijn van Gent naar Kortrijk, de R4 (langs de ringvaart), de Kortrijksesteenweg en de E40 bakenen het gebied af. Dwars doorheen The Loop loopt de Adolphe Pégoudlaan. Twee bruggen en bijkomende op- en afritten maken dat deze centrale weg in het noorden en in het zuiden aansluit op een ringweg. De éénrichting-verkeerslus ringstructuur maakt alle onderdelen van The Loop vlot bereikbaar voor autoverkeer. Langs al deze infrastructuur komt heel wat groen. Zo wordt deze dynamische omgeving meteen ook een aangename plek om te verblijven. Langs groene assen die het gebied zullen doorkruisen, wordt een netwerk voor trage weggebruikers uitgebouwd. De bereikbaarheid met de tram en bus wordt ook nog verbeterd.

Het hele gebied is onderverdeeld in 18 velden en vijf deelgebieden. Onderstaande kaart geeft een overzicht van welke functies waar in de The Loop een plaats kunnen krijgen volgens het huidige RUP. Op de website van Stad Gent vind je de gedetailleerde info over deze velden terug.

De projectpartners

Heel veel publieke en private partners werken samen aan The Loop. De Stad Gent en sogent zijn de belangrijkste partners. Om de projectcoördinatie zo vlot mogelijk te laten verlopen, werd de nv Grondbank The Loop opgericht. De grondbank is een publiek-private samenwerking tussen sogent en de nv Schoonmeers-bugten, waaronder het bedrijf Banimmo, actief in de herontwikkeling van vastgoed.

Concreet staat nv Grondbank The Loop in voor de coördinatie van de infrastructuuraanleg: nieuwe fiets- en voetgangersvoorzieningen om traag verkeer uit de stad op een veilige manier naar het kerngebied te loodsen, de verbreding van de Pégoudlaan, het ontsluiten van alle velden, de aanleg van de oostelijke en westelijke ringwegen, twee nieuwe bruggen over de Pégoudlaan en de aanplanting van groen en bluswatervoorzieningen. Daarnaast staat sogent ook in voor de ontwikkeling van het woonprogramma op de eigendommen van nv Grondbank The Loop. Daar is het project Vossenbos een voorbeeld van. Banimmo ontwikkelt er de kantoorfaciliteiten.

De realisatie van de nieuwe infrastructuur gebeurt onder meer met de steun van de Europese Unie, de Vlaamse overheid en de Provincie Oost-Vlaanderen.

Een project van lange duur

De ontwikkeling van The Loop verloopt, verspreid over verschillende fases, over enkele tientallen jaren. Dat is onder meer nodig om de aankoop van gronden, de projectontwikkeling en de aanleg van wegen en andere infrastructuur optimaal op elkaar te kunnen afstemmen zonder de bestaande bedrijvigheid in het gedrang te brengen.

Lees hier de meest recente nieuwsartikels