Sociale woningen


Voor steeds meer gezinnen met een laag inkomen zijn hogere woningprijzen een probleem. We weten dat gezinnen met een laag inkomen vooral huren. Voor hen zijn er te weinig betaalbare huurwoningen. Bovendien heeft Gent ook een relatief grote huurmarkt. Zo woont ongeveer 50% van alle huishoudens in een huurwoning.

Vanuit sogent zorgen we in onze nieuwe woonprojecten voor meer sociale woningen. In onze PPS-projecten streven we naar 20% sociale woningen en 20% budget(huur)woningen. Nadat ze gebouwd zijn worden ze verhuurd via een sociale woonmaatschappij tegen een huurprijs op basis van het inkomen van de huurder. We lichten hieronder een aantal lopende projecten uit:

NIEUWGENT RECON C1 2 08 Fin Off Beeld02 verkleind

Sociale woningbouw Nieuw Gent

In de Agaatstraat en de Berkhoutsheide in Nieuw Gent realiseert sogent de komende jaren 59 nieuwe sociale woningen. Dat gebeurt op de plek waar nu garageboxen staan. Die worden gesloopt om de nieuwe woningen te bouwen en extra openbaar groen te realiseren. Zo komen er in de Agaatstraat naast het jeugdhuis 36 appartementen met een mix van één tot drie slaapkamers. In de Berkhoutsheide komen 23 nieuwe woningen verdeeld over twee gebouwen, eveneens met een mix van één tot drie slaapkamers.

Lees meer over het project sociale woningbouw Nieuw Gent

Toekomstbeeld woonontwikkeling Bloei

Woonontwikkeling Bloei

Bij het Vossenbos aan The Loop is de bouw van woonproject Bloei gestart. Verspreid over zes gebouwen komen er 191 appartementen, waarvan 38 budgetwoningen voor mensen die het moeilijker hebben op de privémarkt. In een tweede fase komen er nog 48 sociale appartementen bij.

Lees meer over woonontwikkeling Bloei op onze projectpagina.

VG JAN DELVIN 120

Renovatie krotwoningen 

Eind 2021 gaf sogent 7 verkommerde leegstaande woningen voor 39 jaar in erfpacht aan Citynest. Alle woningen kregen via Citynest een grondige, energiezuinige renovatie. Het Sociaal Verhuurkantoor Gent (SVK) verhuurt de woningen aan een sociaal tarief.