Saneringswerken zone B Koningin Fabiolalaan

Op maandag 3 juni 2024 starten de saneringswerken bovenop de spoorwegberm aan de Koningin Fabiolalaan, in de zone tegenover de Sportstraat tot de Snepkaai. De werken zullen een 5-tal weken duren.

03/06/2024


Met deze sanering wordt het voormalige spoorwegterrein klaargemaakt voor de toekomstige aanleg van het Rijsenbergpark en de constructie van de gebouwen van het project Rinkkaai, het stadsgebouw en de toekomstige sociale woningen.

In totaal ontgraven we 11 verontreinigde locaties tot op een diepte van ongeveer 1 meter. Uit een voorafgaande studie bleek dat er bemaling noch sanering van het grondwater noodzakelijk is.

Het werfverkeer zal beperkt zijn: er zullen in de totaal niet meer dan 25 tot 30 vrachtwagens nodig zijn voor de afvoer van verontreinigde gronden en eventuele noodzakelijke aanvullingen met propere grond. Het werfverkeer verloopt via eigen terrein en de huidige dienstweg voor Infrabel op het einde van de Koningin Fabiolalaan naar de Snepkaai.